Lehtoriyhdistyksen ehdokkaat Helsingin yliopiston vaaleissa 2017

Ehdokas:
Varsinainen jäsen,
yliopistonlehtori, dosentti
Riitta Jyrhämä
  Ehdokas:
Varajäsen,

yliopistonlehtori, dosentti Inkeri Ruokonen
  Kasvatustieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostovaalit, ehdokasnumero 21

Kokemusta, näkemystä ja hyvyyden voimaa!

Tiedekuntamme koulutuksen ja tutkimuksen parhaaksi –asiantuntevaa osaamista – yhteisöllistä vaikuttamista – kahdessa koulutusohjelmassa – yhdeksässä opintosuunnassa. Positiivista energiaa tuplapakkauksessa – stereofonisesti!

 

Ehdokas:
Hallituksen jäsen
yliopistonlehtori, dosentti Inkeri Ruokonen

 

Äänestä HYL:n puheenjohtaja Inkeri Ruokonen nro 8 yliopiston hallitukseen!

Yliopistonlehtori, dosentti Inkeri Ruokonen on asiantunteva, kuunteleva ja aktiivisesti toimiva koko yliopiston henkilöstön edustaja yliopiston hallitukseen. Hänellä on laaja kokemus yliopistomme toiminnasta kollegion varapuheenjohtajana, monien yliopistoyhteisöllisten työryhmien jäsenenä, tiedekuntaneuvoston jäsenenä, henkilöstöjärjestön puheenjohtajana sekä jukolaisena luottamusmiehenä. Lisäksi Inkeri Ruokonen on vahva yliopisto-opetuksen asiantuntija ja opettajankouluttaja, Opettajan Akatemian jäsen, johtaen kasvatustieteiden maisterin koulutusohjelmaa. Tällä koulutusohjelmalla on opettajan pedagogisten opintojen myötä yhteistyötä yliopistomme normaalikoulujen ja seitsemän tiedekunnan kanssa (BY, HUM, KASV, ML, TEOL, VALT ja LÄÄK).

Inkeri Ruokosen kautta oma äänesi kuuluu ruohonjuuritasolta yliopiston hallitukseen asti positiivisella ja yliopistoamme eteenpäin vievällä tavalla.
Ota yhteyttä: inkeri.ruokonen@helsinki.fi

University lecturer, docent, Inkeri Ruokonen, candidate number 8, has the knowledge, interpersonal skills and energy to represent all of us at the Board of the University!

Inkeri has obtained extensive experience on our university as a vice-chair of the University Collegium, a member of numerous working groups and committees, a member of the Faculty Council, the head of Lecturers’ Union local association and an Akava shop steward. In addition to her administrative experience, Inkeri is an expert of university teaching and teacher training, a member of the Teachers’ Academy and the head of Master’s Programme in Education. The programme co-operates with seven of the University faculties (Arts, Biological and environmental, Educational sciences, Medicine, Science, Social sciences and Theology) further widening Inkeri’s skills and knowledge of the field.

Vote 8 for a positive and dynamic board member who puts your interest first!
Please, contact Inkeri by email at inkeri.ruokonen@helsinki.fi

Inkeri Ruokonen, ordföranden för Helsingfors universitets lektorer, (nr 8) till universitetets styrelse!

Genom att rösta på universitetslektor och docent Inkeri Ruokonen (nr 8) får du till universitetets styrelse en sakkunnig, lyhörd och aktiv representant för alla anställda. Inkeri är ytterst väl insatt i vårt universitets verksamhet bl.a. genom sin roll som vice ordförande för kollegiet, medlem både i flera arbetsgrupper inom universitetsgemenskapen och i fakultetsrådet, ordförande för en personalorganisation och som FOSUs förtroendeperson. Dessutom erbjuder Inkeri Ruokonen gedigen expertis i universitetsundervisning: hon är lärarutbildare, medlem i Lärarakademin och leder utbildningsprogrammet för pedagogie magister. Inom ramen av lärarens pedagogiska studier samarbetar det här utbildningsprogrammet med normalskolorna vid universitetet och med sju fakulteter.

Med Inkeri Ruokonen som din representant hörs din röst från gräsrotsnivån ända upp till universitetets styrelse och genom henne främjar du universitetets framgång på ett positivt sätt.

Kontakt: inkeri.ruokonen@helsinki.fi