toimintasuunnitelma 2018

HELSINGIN YLIOPISTON LEHTORIT RY
HELSINGFORS UNIVERSITETS LEKTORER RF
TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2018

Helsingin yliopiston lehtorit ry:n päätehtävä on jäsenten edunvalvonta. Sen mukaisesti yhdistys
—valvoo työehtosopimuksen, työsopimusten, työsopimus- ja yliopistolain sekä muiden
palvelussuhteeseen vaikuttavien lakien noudattamista
—valvoo yliopiston määräaikaisuuksien laillisuutta
—valvoo asianmukaisten työ- ja sosiaalitilojen ylläpitämistä opetuspaikoissa
—osallistuu henkisen ja fyysisen työsuojelun edistämiseen
—valvoo palkkauksellisen tasa-arvon toteutumista
—tehostaa yhteistyötä yliopiston muiden akavalaisten ammattijärjestöjen kanssa
—tiedottaa edunvalvojana uusien sopimusten ja palvelussuhteeseen vaikuttavien lakien
vaikutuksesta opetus- ja tutkimushenkilöstön työhön.
HYL toimii aktiivisesti yhteistyössä Pääkaupunkiseudun OAJ:n alueyhdistyksen, PSYLL:n, YLL:n ja OAJ:n ja JUKO:n kanssa sen puolesta, että henkilöstön asema ja palvelussuhteen edut turvataan uudessa yliopistossa. Edunvalvonnassa luottamusmiehet ovat keskeisessä asemassa.

Toimintavuonna 2018 yhdistys:
1. valvoo yliopistojen työehtosopimuksen ja lakien oikeanlaista soveltamista yliopistossa

2. vaikuttaa yliopistossa siihen, että palkkausjärjestelmää sovelletaan oikein
yhdistyksemme jäsenten edut huomioiden, eivätkä eri jäsenryhmät eriarvoistu esim. nimikkeen,
tieteenalan tai tehtävän painotuksen perusteella

3. valvoo nimikkeiden oikeaa käyttöä kaikilla tasoilla

4. edistää opettajanuramallin käyttöönottoa ja opetus- ja tutkimusuralla etenemistä kaikilla portailla

5. valvoo kokonaistyöajan ja säännöllisen työajan noudattamista: kokonaistyöaikaan pitää voida sisällyttää tutkimusta, ja muu kirjallinen toiminta, esim. oppikirjojen kirjoittaminen, pitää kuulua kokonaistyöajan piiriin sekä jatkuvasti lisääntyvät opetuksen suunnittelutehtävät, ohjaus- ja neuvontapalvelut ja hallintotehtävät on otettava nykyistä paremmin huomioon

6. valvoo hallinnollisten toimenpiteiden ja säästötoimenpiteiden vaikutuksia työskentelyolosuhteisiin ja -edellytyksiin

7. vaikuttaa erilaisiin uudistuksiin valmisteluvaiheessa

8. valvoo ja parantaa opetus- ja tutkimushenkilöstön etuja ja luottamusmiesten
toimintaedellytyksiä ja työajankäytöstä sopimista paikallisessa sopimisessa Helsingin yliopistossa;

9. pitää esillä yliopisto-opetuksen asemaa ja laadun kehittämistä;

10. toteuttaa monipuolista jäsenviestintää.
HYL edistää opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteistyötä toimimalla aktiivisesti PSYLL:ssä ja sen kautta OAJ:n alueyhdistyksessä pääkaupunkiseudulla, YLL:ssä valtakunnallisesti sekä OAJ:n erilaisissa ryhmissä ja elimissä.
Yhdistys käyttää kaikkia mahdollisia väyliä tehdäkseen opetustyötä ja sen vaativuutta tunnetuksi yliopistossa ja yhteiskunnassa laajemminkin pyrkiessään pitkällä tähtäimellä turvaamaan asianmukaiset palvelussuhteen ehdot.

Yhdistys tehostaa omaa toimintaansa:
—aktivoimalla jäsenistöä ja jatkamalla uusien jäsenten hankintaa ja lisäämällä yhteysopettajaverkoston toimintaa ja yhteistyötä
—järjestämällä vuosikokouksen lisäksi tulevaisuusseminaarin ja tarvittaessa muitakin tilaisuuksia
erityisesti yhteistyössä PSYLL:n ja Pääkaupunkiseudun OAJ:n alueyhdistyksen kanssa
—järjestämällä jäsenille Helsingin yliopistossa tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista edunvalvontaa koskevista asioista
—kehittämällä ja monipuolistamalla jäsenviestintää.