HELSINGFORS UNIVERSITETS LEKTORER

HYL arbetar tillsammans med YLL och OAJ för att utveckla välmåendet i arbetet i synnerhet i universitetens undervisnings- och forskningsuppgifter samt ur synvinkeln för dem som arbetar i uppgifter i undervisningsförvaltningen.

Att höra till HYL/YLL knyter dig fast samman med universitetssamfundet, ger möjligheter till nätverksbildning och stärker den universitetsanknutna akademiska yrkesidentiteten.

Som medlem i HYL/YLL hör du till Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ, som bevakar sina samtliga medlemmars intressen och är en av landets centrala utbildningspolitiska påverkare. För dig som arbetar på utbildningssektorn lönar det sig att genom HYL/YLL höra till Finlands enda takorganisation som bevakar lärarnas intressen: http://yll.fi/sv/