SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 26.02.2019

HELSINGIN YLIOPISTON LEHTORIT RYHELSINGFORS UNIVERSITETS LEKTORER R.F.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 26.02.2019 klo 17.40–18.37

Porthania, opettajain kahvio

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminenPuheenjohtaja Inkeri Ruokonen avasi kokouksen klo17.40.

2.Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Sainio ja sihteeriksi valittiin Inkeri Ruokonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Poutiainenja Jari-Matti Vuorio, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2018Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2018.
Toimintakertomus on luettavissa yhdistyksen www-sivuilta: http://yll.fi/helsinki/hallituksen-kokoukset-ja-poytakirjat/

5. Tilintarkastuskertomus, tilien vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
Käsiteltiin toiminnantarkastuskertomus, vahvistettiintilit ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

6. Yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019.
Toimintasuunnitelma on luettavissa yhdistyksen www-sivuilla.

7. Jäsenmaksu
Päätettiin, ettei yhdistys peri erillistä jäsenmaksua.

8. Yhdistyksen hallituksen valinta (6 + 6)
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juha Eskelinen, Kauko Komulainen,Jonna Kangas, SuviKotkavuori, Sari Päivärinne, Inkeri Ruokonen ja sekä varajäseniksi Liisa Hakala, Anna-Leena Koivusalo, Elina Kontu,Seppo Sainio, Anita Virtanenja Jaana Pesonen sekä asiantuntijajäseneksi hallituksen kokouksiin päätettiin kutsua Normaalikoulujen lehtoriedustaja Anne Ainoa ja varalle Marja Martikainen. Lisäksi päätettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin, kun käsitellään heille tärkeää asiaa, tai kun he haluavat informoida hallitusta jostakin. Sovittiin, että Inkeri Ruokonen toimii uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana. Luottamusmiehet ja jäsenkunta ovat tervetulleita hallituksen kokoukseen.

9.Toiminnantarkastajien valinta (2+2)
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Jaana Jokinen ja Elise Miettinen, varalle ja Eeva-Leena Onnismaa ja Ari Poutiainen.

10. Yhdistyksen edustajan ja varaedustajan valinta YLL:n liittokokoukseen sekä mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin.
Valtuutetaan hallitus valitsemaan YLL:n liittokokousedustajat.

11. Uusien sääntöjen hyväksyminen
HYL:n hallitus on valmistellut sääntömuutosasiaa. Sääntöjen uudistus liittyy OAJ:n järjestörakenteen uudistamiseen. OAJ:n valtuusto on päättänyt linjaukset, jotka toimivat suosituksina. OAJ:n järjestörakenteessa HYL työnantajakohtaisena yhdistyksenä hakee paikallisyhdistyksen asemaa. OAJ maksaa paikallisyhdistykselle toiminta-avustusta suoraanHYL:lle ilman PSYLL:n kauttakierrättämistä. HYL:n hallitus esittää, että vuosikokous hyväksyy HYL:n uudet säännöt ja sen mukaisen mallisääntöjen edellyttämän yhdistyksen nimenmuutoksen. (liitteinä HYL:n nykyiset säännöt, OAJ:n mallisäännöt ja sen mukainen esitys HYL:n uusiksi säännöiksi).
Päätös: Yhdistyksen vuosikokous hyväksyi yksimielisesti OAJ:n mallin mukaiset uudet säännöt ja HYL:n nimenmuutoksen:Helsingin yliopiston opetusalan paikallisyhdistys/Undervisningssektorns lokalförening vid Helsingfors universitet.

12.Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo18.37.

Vakuudeksi 26. helmikuuta 2019

kokouksen puheenjohtaja Seppo Sainio kokouksen sihteeri  Inkeri Ruokonen

pöytäkirjantarkastaja Ari Poutiainen pöytäkirjantarkastaja Jari-Matti Vuorio