HYL:n hallituksen kokouspöytäkirja ma 3.12.2018 klo 16.30

Paikka: Porthanian lehtisali

Läsnä: Juha Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo, Kauko Komulainen, Suvi Kotkavuori, Ari Poutiainen, siht., Inkeri Ruokonen, puh.joht. ja Seppo Sainio.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

2. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

3. HY:n ajankohtaiset asiat

Keskusteltiin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioista. Yliopiston tasa-arvotoimikunnan jäsen Suvi Kotkavuori kertoi ajankohtaista tietoa tasa-arvotoimikunnan työstä ja HY:n tasa-arvosuunnitelman päivityksestä. Hän on tulossa kertomaan aiheesta myös 10.12. Juko-ytr:n kokoukseen.

4. Muut asiat

Palkkausjärjestelmän uudistukset tulevat voimaan 1.1.2019. Hallituksen kokouksen jälkeen klo 17.00 alkavassa jäsenillassa OAJ:n yliopistoasiamies Hanna Tanskanen kertoo tarkemmin aiheesta.

5. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Helsingissä 3. joulukuuta 2018

Vakuudeksi

Inkeri Ruokonen                             Ari Poutiainen

puheenjohtaja                                     sihteeri