HYL:n hallituksen kokous ti 18.9.2018

Paikka: Porthanian opettajain kahvio
Läsnä: Juha Eskelinen,  Suvi Kotkavuori (etänä) Sari Päivärinne, Inkeri Ruokonen, Seppo Sainio

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

2. Jäsenasiat
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen

3. HY:n ajankohtaiset asiat
Seppo Sainio kertoi kuulumisia jukolaisten henkilöstöjärjestöjen yhteistyöryhmän kokouksesta 16.9. 2018. Tutkimus-ja opetusaineistojen käyttö on ollut yhteistoiminnallisessa keskustelussa. Sopimustutkimuksen rooli on selkeä, mutta yliopiston linja on, että myös rinnakkaiset aineistot kuuluisivat yliopistoille. Artikkelit ja opetusaineisto kuuluisivat kuitenkin tekijälle.
Luottamusmiesvaalit on päätetty järjestää vaalikokouksena 29.10. Klo 16.00. Kokousta ennen voi ilmoittaa kiinnostuksensa luottamusmiestehtäviin. Ehdokasasettelussa pyritään huomioimaan kattavuus. Kaikki, jotka ovat täyttäneet lomakkeen ovat ehdolla. Tiina Niklander lähettää aiheesta lähiviikkoina lisätietoa.
Päätettiin, että HYL maksaa luottamusmiesvaalikokouksen kahvit ja karjalanpiirakat (25kpl).

4. PSYLL:n asiat
Sari Päivärinne on toimittanut HYL:n  Maailman opettajien päivän aamiaista koskevan avustusanomuksen PSYLL:n hallituksen kösittelyyn. Espoon teatteri-iltaan on saatu lisälippuja ja siitä on tiedotettu jäsenistöä.

5. YLL:n asiat
Puheenjohtaja kertoi ajankohtaisia asioita YLL:stä. Esillä ovat olleet mm. lausunto yliopistolain muutosesityksestä sekä korkeakouluvisioaiheet. Lokakuussa on tulossa puheenjohtajien koulutuspäivä (26.10.) ja Yliopistopäivät 16.-17.11.2018.

6. HYL:n tulevat tapahtumat:
Hallituksen kokous 23.10. klo 14.30.
Maailman opettajien päivän aamiainen jäsenistölle 5.10. Fazerilla.
Jäsentilaisuus 3.12. klo 17.00, vieraana yliopistoasiamies Hanna Tanskanen OAJ:sta ja aiheena uudistuva työehtosopimus ja palkkausjärjestelmä.

7. Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Vakuudeksi

Inkeri Ruokonen           Sari Päivärinne
puheenjohtaja               sihteeri