HYL:n HALLITUKSEN KOKOUS 27.8.2019

HYL:n HALLITUKSEN KOKOUS 27.8. klo 14.00. Tulevaisuusseminaarin yhteydessä 

PAIKKA: Länsiulapanniemi, Lauttasaari  

LÄSNÄ: Kauko Komulainen (pj), Anna-Leena Koivusalo, Suvi Kotkavuori (siht), Sari Päivärinne, Seppo Sainio 

1.Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10. 

2.Yhdistysasiat. Inkeri Ruokonen on siirtynyt Turun yliopiston palvelukseen ja eronnut HYL:n (uusi virallinen nimi: Helsingin yliopiston opetusalan paikallisyhdistyspuheenjohtajan tehtävästä 27.8. Kauko Komulainen toimii vt. puheenjohtajan tehtävissä tämän kauden loppuun. Sari Päivärinne hoitaa ilmoituksen patenttirekisterihallitukseen. Anna-Leena Koivusalo siirtyy varsinaiseksi jäseneksi hoitamaan varapuheenjohtajan tehtäviä.   

Keskusteltiin HYL:n someviestinnästä. Jatkossa päätetään yksi somepäävastaava, muilla voi olla oikeuksia. 

 

 3.Jäsenasiat. Ei uusia jäseniä. 

 

4.HYL:nsyksyn toiminnan suunnittelua 

Keskusteltiin yliopiston tulevaan strategiaan ja toimintaan liittyvistä ajankohtaisista tavoitteista HYL:n jäsenten näkökulmastaUutta strategiaa varten on tullut paljon ehdotuksia ja kommentteja. Strategiatyö jatkuu syksyllä. Uusi strategia tulee voimaan 1.1.2020.  

Inkeri Ruokosen eron seurauksena Hy:n arviointiryhmän sekä HY:n varapääluottamusmiehen paikka on auki. Suvi Kotkavuori HYL:sta on käytettävissä varapääluottamusmieheksi.  

HYL järjestää aamupalan Fazerilla Maailmanopettajien päivän merkeissä 4.10. klo 8.30-10.30. 

Keskusteltiin myös jäsenhankinnasta ja mahdollisuudesta jakaa Hy:n uusille lehtoreille HYL:n esitteitä.   

 

5.HY:n ajankohtaiset asiat.Yliopistossa opettavien uramallin kehittäminen jatkuu. Uratyöryhmässä on mukana Seppo Sainio, jonka tehtävänä on ollut kerätä palautetta liiton jäseniltä uratyöryhmää varten. Työryhmän seuraava kokous pidetään 4.9.  

Työsuojeluvaalit järjestetään syksyllä 1.1.2020 alkavalle 4-vuotiskaudelle. Haussa on 8 työsuojeluvaltuutettua (8 varavaltuutettua) sekä kampusten työsuojelutoimikunnat. Vaalikuulutus annetaan lokakuun alussa, ehdokasasettelusta tiedotetaan lokakuun aikana. Toivomus on, että HYL:n jäsenistöstä löytyisi ehdokkaita. 

Todettiin lisäksi, että Hy:ssä samoin kuin muissa Suomen korkeakouluissa on käynnissä maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia. 

 

6.PSYLL:nasiatPSYLL:n seuraava kokous pidetään Siltavuorenpenkereellä 3.9. klo 17.00. 

 

7.YLL:nasiatYLL:n juhlaseminaari pidettiin 8, myös HYL osallistui juhlaseminaariin. YLL:n 50- on ilmestynyt ja saatavilla myös sähköisesti YLL:n nettisivujen kautta: https://yll.fi/ 

HYL:n puheenjohtaja lähettää jäsenistölle juhlakirjan pdf-muodossa.  

OAJ:lla on työhyvinvoinnin lukuvuosi. OAJ:n tiede- ja innovaatiopoliittiset linjaukset ovat ilmestyneet toukokuussa. OAJ on the Road Aaltoyliopistossa 25.9. Korkeakoulupäivät pidetään 27.9. Akava-talolla. Ilmoittautuminen on käynnissä. YLL-seminaari pidetään 25.10. aktiivitoimijoille niin ikään Akava-talolla. 

 

8. Seuraavat hallituksen kokousajat. Seuraava kokous pidetään ma 23.9. klo 16.15.Porthanian opettajainkahviossa. 

 

9.Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo15.40. 

 

Vakuudeksi 27.8.2019 

Puheenjohtaja   Kauko Komulainen

Sihteeri                Suvi Kotkavuori