Hyl hallituksen kokous ti 22.1.klo 16.30–18.00

Paikka:  Porthanian opettajain kahvio
Läsnä: Juha  Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo (saapui klo 16.55) Suvi Kotkavuori, Ari Poutiainen, Sari Päivärinne, Inkeri Ruokonen ( pj), Seppo Sainio, Jari-Matti Vuorio.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35.

2. Jäsenasiat. Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

3. Hyl:n vuosikokouksen valmisteluasiat.
Hyl:n vuosikokous päätettiin pitää ti 26.2 klo 17.00, ja sitä ennen pidetään hallituksen kokous klo 16.30.
Ennen vuosikokousta päätettiin järjestää osallistava jäsentilaisuus, jossa Hyl:n hallituksen jäsenet pitävät muutaman minuutin alustuksia HY:n uuden strategian teemoihin liittyen, mm. arvoista, tasa-arvosta, kansainvälisyydestä sekä monikielisyydestä Hy:ssä. Alustusten pohjalta jatketaan keskustelua pinenemmissä ryhmissä ja kootaan ideat HYL:n  HY:n uuden strategian kommentointia varten.

Hallitus valmisteli vuosikokousta. Päätettiin aloittaa prosessi, jossa HYL muuttuu OAJ:n paikallisyhdistykseksi. Prosessi tarvitsee kaksi koko yhdistyksen laajuista kokouskäsittelyä. Sovittiin, että Seppo Sainio valmistelee uutta HYL:n  mallisääntöpohjaa vuosikokouksen esityslistalle.
Valmisteltiin toimintakertomus 2018 sekä toimintasuunnitelmaluonnos vuodelle 2019.
Rahastonhoitaja esitteli alustavan tuloslaskelman vuodelta 2018 ja talousarvion vuodelle 2019 ja lupasi hoitaa toiminnantarkastuksen. Hyväksyttiin tilit.

Hyl:n 50-vuotisjuhla: HYL ry on perustettu 8.5.1969.
Päätettiin juhlan päivämääräksi 7.5. klo 13–15 ja paikaksi päärakennuksen lehtisali (jos vapaa). Päätettiin kutsua entiset puheenjohtajat muistelemaan, esim. Anu Fullenwider-Virkkunen. Lisäksi päätettiin pyytää tervehdys YLL:n puheenjohtajalta ja kutsua juhlaan HYL:n jäsenet, tärkeimmät yhteistyökumppanit Helsingin yliopistolta ja muualta. Puheenjohtaja varaa tilan ja ohjelman suunnittelee tarkemmin tuleva uusi hallitus.

4. Hy:n ajankohtaiset asiat. Juko ytr kokoontuu 28.1. Rehtori tapaa jukolaiset (puheenjohtajat ja pääluottamusmiehet) 14.2 lounaalla, mukana myös Hy:n hallintojohtaja.

5. PSYLLin asiat. Kokous pidetään 23.1.

6. YLL:n asiat. Työvaliokunta kokoontuu 26.1. ja hallituksen kokous pidetään 8.2.

7. Muut asiat. Ei muita asioita

8. Seuraava kokous. Päätettiin sähköpostikokouksesta viikolle 7; puheenjohtaja kutsuu koolle (tarkistetaan korjattu toimintakertomus ja HYL:n uudet mallisäännöt). Vuosikokouspaperit lähetetään jäsenistölle viimeistään 15.2.

9. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50.

Vakuudeksi 22.1.2018

Inkeri Ruokonen          Suvi Kotkavuori
Puheenjohtaja             Sihteeri