Halllituksen kokous 28.8.2018

HYL HALLITUS
Kokouspöytäkirja

Aika: ti 28.8.2018 klo 12 (tulevaisuusseminaarin yhteydessä)
Paikka: Keskustakampus, ravintola Casino

Läsnä: Juha Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo, Sari Päivärinne, Inkeri Ruokonen, Seppo Sainio ja Anita Virtanen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.40.

2. Jäsenasiat
Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

3. HY:n ajankohtaiset asiat

3.1. Juko-ytr asiat
Seppo Sainio esitteli Juko-ytr:n kokousasioita, kuten Uuden esimieskompassin, joka on Mehiläisen tarjoama sähköinen palvelu yliopistolle esimiestyön tukemiseksi mm. varhaisen tuen malliin liittyen. Uusista työsuunnitelmalomakkeista keskustellaan ja kerätään palautetta. Keskustakampuksen kulunvalvonta on uusiutumassa, etätyöntekijöille halutaan myös saldon keräysmahdollisuutta. Lisäksi YPA-palvelukanava (yhden luukun sähköinen palvelukanava) on tulossa käyttöön. Flammaa ja sen visuaalista ilmettä uudistetaan. Pääluottamusmies tiedotti, että HY:ssä vuoden kannustuspalkkioita on jaettu 297 kpl ja rahaa niihin on käytetty 663 000 Kannustuspalkkiot ovat jakautuneet niin, että muulle henkilöstölle jaettiin 158 kannustuspalkintoa ja optulle 139 kannustuspalkintoa. Tiedoksi: lm, tsv ja hr-seminaari pidetään 6.11. klo 13–16; EK:n syrjinnän vastainen kampanja Työ ei syrji.
Syksyllä 2018 järjestetään luottamusmiesvaalit. Juko-ytr:ssä päätettiin pitää vaalikokous 29.10. klo 16.00 alkaen. Ehdokasasettelu on sähköisessä muodossa ja halukkaat voivat ilmoittautua ehdokkaiksi.
29.8. On plm:n ja henkilöstöjohdon yhteistoimintakokous, jonka pöytäkirjat ovat nyt nähtävissä Flammassa.

3.2 Kannanotto Topelian tilajärjestelyistä
Topelian tilajärjestelyt ovat aiheuttaneet hämmennystä. Päätettiin yhtyä HY:n henkilöstöjärjestöjen yhteiseen lausuntoon tai tehdä HYL:n oma lausunto aiheeseen liittyen. Seppo Sainio selvittää ja valmistelee asiaa.
Uudet opiskelijat on otettu vastaan kuluneella orientaatioviikolla ja 3.9. on yliopiston avajaiset.

4. HYL:n syksyn toiminnan suunnittelu

Keskusteltiin syksyn tulevasta toiminnasta ja todettiin, että HY:llä on omat eduskuntavaaliteemansa. Jokainen HYL:n jäsen voi toimia aktiivisesti yliopistoasioiden puolesta eduskuntavaaliehdokkaiden suuntaan.
Päätettiin hakea 700 €:n rahoitus Maailman opettajien päivän aamubuffettiin 5.10. Klo 8.30–10.00 Anita Virtanen varaa tilan Fazerilta ja tekee kutsun. Inkeri tekee liput ja Seppo tuo YLL:n mainoksen.

Keskusteltiin Helsingin yliopiston opetusalan paikallisyhdistyksen perustamisesta ja asian valmistelusta. Seppo Sainio tekee seuraavaan hallituksen kokoukseen yhteenvedon paikallisyhdistyksen perustamiseen liittyvistä asioista.

Päätettiin, että kampuskohtaisten jäsenhankintatilaisuuksien järjestämiseen kannustetaan ja jos kampuskohtaisia kohtaamispaikkoja järjestetään, puheenjohtajan luvalla voi tilata alle 100 €:n tarjoilut. Laskut lähetetään rahastonhoitajalle. Siltavuorenpenkereellä järjestetään tilaisuus, jonka Anita, Ari ja Kauko organisoivat. Tilaisuuksien teema voisi olla esim. HYL toivottaa hyvää joulua, kerro miten lukukausi on mennyt?
Päätettiin hallituksen seuraavat syksyn kokousajat:
Ti 18.9. klo 16.15
Ti 23.10. klo 14.30
Ma 19.11. klo 16.30
Ma 3.12. Klo 16.30 ja jäsentilaisuus klo 17–18, jonka teemana uusi työehtosopimus. Sen jälkeen pikkujoulun merkeissä vapaamuotoista yhdessäoloa, kutsutaan ystävät mukaan. Inkeri tekee e-lomakkeen, levitys Psyllille, myös muiden yliopistojen kollegoja kutsutaan mukaan. Päätettiin anoa tähänkin tilaisuuteen PSYLL:n avustusta.

5. PSYLL:n kokousasiat 27.8.2018
Suunnitteilla eläketilaisuuksia, teatteri-ilta ja Itäisen Uudenmaan kierros.

6. YLL:n asiat
-YLL-seminaarin terveiset
Uudesta työehtosopimuksesta saatiin tietoa. Yliopistopäivät ovat 16.–17.11.

7. Muut asiat
– Peda-forum-päivien terveiset
Sari Päivärinne kertoi Peda-forum -kuulumisia. Useita YLL:n edustajia oli paikalla.
Seuraava Peda-forum on Helsingissä. Päätettiin HYL/YLL erityisestä esiinnostosta silloin esim. opettajien urapolku-työpajan järjestämisen kautta.

– Pääluottamusmiehen terveiset HYT:n järjestämästä HY:n ay-henkilöiden yhteistyötilaisuudesta. Keskustelua oli ollut Agora-tilaisuudesta, jossa tavataan uusi rehtori Jari Niemelä ja hallituksen puheenjohtaja Tarja Halonen.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.05.

Helsingissä 28.8.2018
Vakuudeksi

Inkeri Ruokonen.                      Sari Päivärinne
Puheenjohtaja                           Sihteeri