hallituksen pk ti 21.1.2020

HYL:n HALLITUKSEN KOKOUS TI 21.1. klo 16.00.-17.30, pöytäkirja

Paikalla: Anne Ainoa (poistui kello 17.15 käsiteltäessä kohtaa 7.), Juha Eskelinen, Jonna Kangas, Suvi Kotkavuori (siht), Kauko Komulainen (pj), Sari Päivärinne, Seppo Sainio.

PAIKKA: Porthanian opettajain kahvio

 1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.
 2. Jäsenasiat. Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
 3. Helsingin yliopiston ajankohtaiset asiat.

Pääluottamusmiesten ja yliopiston johdon Yhteistoimintakokous pidettiin 14.1. YPA saa oman Helpdeskin. Flamman help chat tullut käyttöön, näyttää yhteydenoton aikana chatin työntekijälle kolme viimeistä Flamma-sivua, joilla yhteydenottaja on ollut (auttaa neuvonnassa). Työhyvinvointikyselyn kaikki vastausten keskiarvot parantuneet hieman, erityisesti lähiesimiestoiminta. Strategisen johtamisen vaikutus omaan työhön erittäin epäselvä. Lähiesimiesten toivotaan tiedottavan alaisiaan yliopiston asioista (valmisteltu tietopaketteja näitä varten). Englanniksi vastanneet olivat positiivisempia kuin suomen- tai ruotsinkieliset vastaajat. Pääluottamusmiehet käyvät keskustelua tuntiopettajien asemasta henkilöstöjohdon kanssa: työsuhteen kesto, tehtävät ennen ja jälkeen varsinaisen työsuhteen voimassaoloa.

 1. PSYLL:n asiat.

HYL ei ole enää elokuun yhdistyksen roolin muutoksen myötä muodollisesti PSYLL:in jäsen, mutta yhdistyksen jäseniä on edelleen mukana PSYLL:in toiminnassa. PSYLLin seuraava kokous 29.1.2020 klo 16 Hankeniklla, jossa valmistellaan vuosikokousta. HYListä jäsenenä ehdolla jatkamaan Kauko, varajäseninä Sari & Suvi (paikkoja 3 + 2).

 1. YLL:n asiat.

Hallituksen kokous pidetään 7.2.2020, hallituksen + aktiivitoimijoiden kokous 20.3.2020. Yhdistyksen hallituksessa nyt varsinaisena Sari Päivärinne ja varalla Jonna Kangas. Nyt HYL:llä paikkoja on 2 + 1.

YLL:in vaalitoimikunta valmistelee YLL:n hallituksen ja puheenjohtajiston vaaleja ja on lähettänyt yhdistyksille kuusi kysymystä, vastausta odotetaan 12.3. mennessä. Tulisi selvittää mm. kuinka monen vpj:n mallilla mennään, jatkavatko nykyiset puheenjohtajat (Jonna Kangas selvittelee), saako varajäsen tietyin edellytyksin olla paikalla, jos varsinainen on paikalla, sekä tulisiko kaikkiin varajäsenten paikkoihin nimetä henkilö (nyt 12 + 9, joista kaikkia varajäsenten tehtäviä ei ole viime vuotta lukuun ottamatta täytetty).

 1. Muut asiat.
 • Minerva, 11.2. klo 14 – 15.30, kaikille avoin keskustelutilaisuus yliopistonlehtorien urapolusta.
 • Päärakennus pieni juhlasali ke 22.2. toimitilaohjelman kampuskierros.
 • Harkkarikoulut:
 • suurta kiinnostusta hakea 7-luokille
 • kielisuihkut 1-luokille tänä vuonna: 1,5 kuukautta englantia, 1,5 kk ranska, 1,5 kk saksaa. Oppilaat tämän jälkeen valitsivat kieliä tasaisemmin kuin aiemmin (noin 30 % kutakin kieltä)
 • Lyseolla käynnistyvät 2-luokat
 • LOPSia tehdään parhaillaan, ensi vuonna ei muutoksia toimintaan, tulee voimaan vuonna 2021-2022, silloin suuria muutoksia mm. aikatauluihin (esim penkkarien aikataulu vaikuttaa lukioiden ja yläkoulujen aikatauluihin)
 • Novissima-konferenssi Ratakadulla
 • Avoinna kolme luokanopettajan virkaa
 • Pohjoismainen opettajakonferenssi Torshavenissa, Färsaarilla
 1. HYL-yhdistyksen asiat.
 • Päätös: Jatkossa tuleva puheenjohtaja (Suvi Kotkavuori) ja pääluottamusmies (Seppo) toimivat ”yhteysopettajina” (yhteyshenkilöinä), tämä päivitetään yhdistyksen nettisivuille
 • Päätös: hyväksyttiin tilinpäätösasiakirjat
 • Päätös: kutsutaan vuosikokous koolle tiistaina 25.2. klo 17
 • Järjestetään vuosikokouksen yhteydessä jäsentilaisuus ”Uusi iloinen 20-luku – Quo Vadis HYL”, mahdollisesti Thirsty Scholarissa tai muu uusi tila (Jonna Kangas selvittelee tilaa)
 • Suunnitellaan jäsenhankintatilaisuutta keväälle, jossa teemana uusi TES
 1. Seuraava kokous
 • Sähköpostikokous vuosikokousasiakirjojen laatimisesta ma 1. – to 6.2.
 • Hallituksen kokous ti 25.2. klo 16.30
 • Vuosikokous ti 25.2. klo 17
 1. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.47