hallituksen pk 12.3.2019

Helsingin yliopiston lehtorit ry.

HYL:n hallituksen kokouspöytäkirja ti 12.3.2019

Paikka: Porthanian opettajain kahvio
Läsnä: Inkeri Ruokonen, Juha Eskelinen, Jonna Kangas, Anna-Leena Koivusalo, Sari Päivärinne

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40

2. Jäsenasiat
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen

3. HYL:n 6.5.2019 50-vuotisjuhlan valmisteluasiat
Keskusteltiin vuosijuhlajärjestelyistä ja perustettiin suunnittelua varten Onedrive-tiedosto, jonka linkin Jonna Kangas jakaa hallituksen jäsenille. Hallituksen jäseniä pyydetään ehdottamaan kutsuvieraita pe 22.3. mennessä. Kutsut vieraille ja HYL:in jäsenille lähetetään viimeistään pe 29.3. Ilmoittautumiset pyydetään ma 26.4. mennessä.

4. HY:n ajankohtaiset asiat
Henkilökohtaisen suoriutumisen arviointikeskustelut ovat käynnissä. Tiedekunnissa käydään strategiakeskusteluja. Kehitteillä on Suffeli-mobiilisovellus (SAP Success Factors) tavoite- ja kehityskeskustelutyökaluksi.

5. PSYLL:n kokousasiat
HYL:n juhlavuoteen liittyvä avustusanomus PSYLL:lle on lähetetty.

6. YLL:n asiat
Valittiin Jonna Kangas HYL:n edustajaksi ja Anna-Leena Koivusalo varaedustajaksi YLL:n liittokokoukseen 17.5.2019.

7. Muut asiat
Ei muita asioita

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.20. Seuraava kokous 16.4.2019.

Inkeri Ruokonen, puheenjohtaja

Juha Eskelinen, kokouksen sihteeri