Hallituksen kokous pöytäkirja 23.9.2019

PÖYTÄKIRJA

HY:n opetusalan paikallisyhdistys HYL:n hallituksen kokous 23.9. klo 16.00.-17.30

Läsnä: Anna-Leena Koivusalo (varapj), Kauko Komulainen (pj, saapui paikalle klo 16.40.) Suvi Kotkavuori (siht), Sari Päivärinne, Seppo Sainio

PAIKKA: Porthanian opettajain kahvio

1.Kokouksen avaus. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

2. Yhdistysasiat. Maailman opettajien päivä 4.10. varattu Fazerille klo 8.30.-10.30. – sihteeri lähettää kutsun yhdistyksen jäsenille. Anna-Leena Koivusalo ja Suvi Kotkavuori ottavat Fazerilla vastaan osallistujat.

Seppo Sainio oli uusien jäsenten perehdytystilaisuudessa jakamassa esitteitä Porthaniassa 19.9. Seuraava uusien jäsenten perehdytystilaisuus tilaisuus 15.11. Kielikeskuksessa.

HYL:n Jäsensihteeri Juha Eskelinen on valittu yhdistyksemme jäsenvastaavaksi.

Varapääluottamusmieheksi on valittu OAJ-taustainen Suvi Kotkavuori HY:n yliopistosta.

3. Jäsenasiat. Ei jäsenasioita käsittelyssä.

4. Helsingin yliopiston ajankohtaiset asiat. Helsingin yliopisto tuomittiin yt-menettelystä käräjäoikeudessa:

https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006245821.html Hy on perustanut tiedekasvatuskeskuksen, johon kuuluvat kaikki tiedekunnat ja erillislaitokset. Ohjausryhmä suunnittelee parhaillaan keskuksen toimintaa. Johtajan tehtävä tulee avoimeen hakuun lokakuussa.

Työsuojeluvaalit järjestetään marraskuussa. Työnantaja on tarkistamassa miten valtuutettujen ajankäyttö vastaa tehtävänkuvaa.

5. PSYLL:n asiat. HYL anoo PSYLL-yhdistykseltä avustusta 200 euroa Opettajien aamiaista varten.

OAJ on the road- tapahtuma Espoossa Isossa Omenassa klo 14-17 keskiviikkona 25.9.

Iltatilaisuus Aalto-yliopistossa, tilaisuus järjestetään alueyhdistyksen kanssa. https://www.oaj.fi/oaj/oaj-on-the-road/

OAJ:n Jäsentilaisuus ”Mikä mättää, auttaisiko lakko” Akava-talolla 17.00.-20.30. 9.10.

PSYLL järjestää baletti-illan 31.10. Ilmoittautumiset 30.9. 2019 MENNESSÄ YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJALLE: hans-joachim.schulze(at)aalto.fi

6. YLL:n asiat. YLL oli mukana opiskelijajärjestöjen joukkokokoontumisessa korkeakoulujen rahoituksen puolesta tiistaina 17.9. budjettiriihen ensimmäisenä päivänä.

Korkeakoulupäivä pidetään Akava-talossa 27.9. HYL:stä Sari Päivärinne ja Anna-Leena Koivusalo osallistuvat. OAJ ja Tieteentekijät ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Jatkossa yhteistyö YLL:n ja Tieteentekijöiden välillä lisääntynee.

Toimitetaan YLL:n hallitukseen ehdotuksia miten YLL:n jäsenistöä voisi muistaa juhlavuonna. Ehdotuksia jäsenistöltä otetaan myös vastaan.

Tilataan yhdistykselle 10 kpl YLL:n 50-vuotisjuhlakirjaa.

YLL:n hallituksen ja YLL-yhdistysten aktiivien seminaari pidetään 25.10. Akava-talossa.

OAJ:n yliopistopäivät pidetään marraskuussa.

OAJ:n työhyvinvoinnin teemalukuvuosi on käynnistynyt. https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2019/oaj-kaynnisti-tyohyvinvoinnin-lukuvuoden-2019-2020/

7. Muut asiat. Seuraavat kokoukset pidetään ma 28.10. klo 16.00. ja ma 2.12. klo 16.00.

8. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.30.

 

Vakuudeksi:

Kauko Komulainen, puheenjohtaja

Suvi Kotkavuori, sihteeri