Hallituksen kokous pk 2.12.2019

Paikka: Porthanian opettajain kahvio, 2.krs. klo 16.00.-17.00 ma 2.12.2019

Läsnä: Anne Ainoa, Juha Eskelinen, Jonna kangas (saapui klo 16.10.), Anna-Leena Koivusalo, Kauko Komulainen (pj), Suvi Kotkavuori (siht), Sari Päivärinne, Seppo Sainio.

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00.

2. Jäsenasiat. Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

3. HYL-yhdistyksen asiat. Keskusteltiin yhteyshenkilölistan (yhdistyksen kotisivuilla) päivittämisestä ja tarpeellisuudesta. Sovittiin että lista päivitetään ja tiedustellaan luottamusmiehiltä ja hallituksen jäseniltä, onko heillä valmiutta toimia jatkossa yhteyshenkilöinä.

HYY:n 151-vuotisjuhla pidettiin 23.11. Vanhalla ylioppilastalolla, teemana ilmastonmuutos. Mukana juhlassa HYL:n edustajana oli Suvi Kotkavuori, joka luovutti YLL:n 50-vuotisjuhlakirjan HYY:lle yhdessä Inkeri Ruokosen kanssa.

Keskusteltiin yhdistysaktiivisuudesta, jäsenten aktivoimisesta uusin keinoin sekä hallituksen tehtävien jakamisesta tulevana kautena.

4. HYL:n esitykset arviointiryhmän jäseniksi kaudelle 1.1.2020-31.12.2021.

HYL voi esittää JUKOlle yhtä varsinaista ja yhtä varajäsentä opetus- ja tutkimushenkilöstön arviointiryhmän jäseneksi. Päätettiin, että HYL kannattaa Seppo Sainiota arviointiryhmän varsinaiseksi jäseneksi ja Elina Fonsénia varajäseneksi. JUKO tekee lopullisen esityksen henkilöstön edustajista yliopiston rehtorille, joka päättää arviointiryhmän kokoonpanon.

5. Helsingin yliopiston ajankohtaiset asiat. 2020 on viimeinen nykyisen strategian toimintavuosi. Käytiin keskustelua uudesta strategiasta vuosille 21-30, sen arvoista – totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys – sekä sisällöstä, johon kaivattiin konkreettisempia tarttumapintoja. Strategian valintoja käsitellään yliopistokollegiossa 3.12. sekä suuressa konsistorissa 10.12. Strategian viimeistely sekä hallituksenpäätös tapahtuu helmikuun 2020 aikana.

Keskustakampuksen tilasäästösuunnitelma. Huoli tilasäästöistä sekä epätietoisuus suunnitelmista puhututtavat työntekijöitä.

6. PSYLL:n ja YLL:n asiat. PSYLL:n kokous pidettiin ti 19.11. Aaltoyliopistossa Dipolissa. OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi on valittu terveystieteiden maisteri Ulla Jauhiainen Laureasta. YLL-jaosto saa alueyhdistykseltä 8000 euroa käyttöönsä ensi vuodelle. PSYLL suunnittelee kevätretkeä, joka sisältäisi myös ajankohtaista ay-asiaa.

Yliopistopäivät pidettiin 8. – 9.11.2019 Akava-talolla. Keskustelua käytiin jälleen yliopistojen opettajanuramallista sekä ministeriön tutkintotavoitevaatimuksista.

7. Muut asiat.

Anne Ainoa kertoi harjoittelukoulujen kuulumisia. Rehtorimuutoksia on tulossa sekä Viikin normaalikouluun että Helsingin normaalilyseoon. Vuoden alusta lukion rehtorina aloittavat Marja Honkaheimo normaalilyseossa ja Marja Martikainen Viikin normaalikoulussa. Viikin normaalikoulun perusopetuksen rehtoriksi (luokat 7-9) on valittu Ilkka Laasonen. Tänä syksynä opettajia on työllistänyt peruskoulun opetussuunnitelman arviointiosuus sekä lukion uusi opetussuunnitelma.

Tiedoksi myös 16. pohjoismainen opettajankoulutuskonferenssi, joka järjestetään 12.-14. toukokuuta 2020 Torshavnissa Färsaarilla. Teemana on ” Innovation i undervisning og laering”. https://www.greengate.fo/en/conferences-incentives/upcoming/16th-nordic-teacher-education-conference-12-14-may-2020/

Helsingin yliopiston luottamusmiestapaaminen pidettiin 29.11.

Seuraava hallituksen kokous pidetään ti 21.1. klo 16.00 Porthanian opettajain kahviossa.

8. Kokouksen päättäminen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00.

Vakuudeksi

Puheenjohtaja Sihteeri

Kauko Komulainen Suvi Kotkavuori