hallituksen kokous ma 14.5.2018

HYL:n hallituksen kokous

Aika: ma 14.5.2018 klo 16.30 – 18.00

Paikka: Porthanian opettajain kahvio
Läsnä: Juha Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo, Anita Virtanen, Jari-Matti Vuorio, Seppo Sainio, Inkeri Ruokonen ja Anne Ainoa

Kokouspöytäkirja

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.45.

2. Jäsenasiat
Jäsenhankinnan ideointi päätettiin ottaa yhdeksi teemaksi Tulevaisuusseminaariin.

3. HY:n ajankohtaiset asiat:
Ooty piti kokouksen 8.5. Huomio oli kiinnittynyt tuntiopetuspalkkioihin. Kontaktiopetuspalkkioiden katsominen tulisi tapahtua uudella tavalla, niin että tuntiopettajat saisivat palkkion kaikesta työstä mitä tekevät ja mikä kuuluu opetukseen. Nykyinen tuntiopetuspalkkiokäytäntö se ei rohkaise uudistamaan tai digitalisoimaan opetusta. Lisäksi on outoa, että samasta opintojaksosta sama opettaja voi saada eri tuntiopetuspalkkion avoimen yliopiston/kielikeskuksen tai tiedekunnan koulutusohjelman puolella.
SISU-järjestelmä on tulossa käyttöön kaikkialla 2019.

4. YLL:n asiat
YLL piti liittokokouksen 4.5. 2018. Santeri Palviainen valittiin uudeksi YLL:n puheenjohtajaksi 1.8.2018 alkaen. HYL:n edustajat hallituksessa ovat Inkeri Ruokonen (varalla Jari-Matti Vuorio) ja Sari Päivärinne (varalla Outi Ylitapio-Mäntylä). Lisätietoja löytyy YLL:n puheenjohtajakirjeestä.
YLL:n hallitus päätti, että yliopisto-opetuksen kehittämisstipendi myönnetään Yliopistopäivillä. Teemana on ”kohtaamisia, vuorovaikutusta ja sivistystä”. Tarkemmat ohjeet ovat tulossa kesäkuussa.
YLL:n nettisivulla on uusi uutispalsta.
PedaForum tuen saivat Jari-Matti Vuorio ja Jonna Kangas.
YLL:n hallitus kuulee uusia tuulahduksia PedaForum-seminaarista sinne osallistuvilta.
YLL-seminaari on 13.-14.8.2018 Gustavelundissa,  ilmoittautuminen tulossa lähiaikoina.

5. Muut asiat
Normaalikoulujen kuulumisia kertoi lehtorit Anne Ainoa. Normaalikoulut valmistautuvat 150-vuotisjuhliin 2019. Juhlavuoden abiturientit tulevat saamaan lakkinsa yliopiston juhlasalissa.
Novissima-symposium pidettiin 11.4.2018. Siellä oli esillä normaalikoulujen pedagogisia kehittämishankkeita.
Anna-Leena Koivusalo edusti Agora-tapahtumassa  HYL:ä. Teemana olivat tutkimuseettiset kysymykset.

6. Tulevaisuusseminaari
HYL:n tulevaisuusseminaari pidetään 28.8. klo 12.00 Suomenlinnan Panimo-ravintolassa. Ilmoittautumiset Anita Virtaselle 8.6. mennessä. Kutsu tulossa lähiaikoina.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.37.

Vakuudeksi 14.5.2018

Inkeri Ruokonen
puheenjohtaja

Anita Virtanen
pöytäkirjan tarkastaja