hallituksen kokous 27.3.2018

HYL hallitus
PÖYTÄKIRJA
Aika: ti 27.3.2018 klo 16.30
Paikka: Porthanian opettajain kahvio
Läsnä: Juha Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo, Ari Poutiainen, Sari Päivärinne, Inkeri Ruokonen, Seppo Sainio, Jari-Matti Vuorio ja asiantuntijana Anne Ainoa Normaalikouluista

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35. Kokouksen sihteeriksi valittiin Sari Päivärinne.

2. Jäsenasiat
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

3. HY:n ajankohtaiset asiat:
Juko ytr:n asiat: mm. luottamusmiessopimus ja luottamusmiesvaalien valmistelu
Varapääluottamusmiehen nimeäminen ajalle 1.8.(?)– 31.12.2018.
Pääluottamusmies Seppo Sainio kertoi, että päätösasian taustalla on yliopiston uusittu luottamusmiessopimus, joka mahdollistaa JUKOlle (eli akavalaisille järjestöille) yhteensä 4 pääluottamusmiehen valinnan. Tällä hetkellä heitä on 2, joista toinen on allekirjoittanut. Todennäköisesti 1.1.2019 alkaen tullaan toimimaan niin, että yliopiston neljällä aktiivisella ammattiyhdistyksellä (joista yksi on Helsingin yliopiston lehtorit) on mahdollisuus valita yksi pääluottamusmies ja nimetä yksi luottamusmiehistä toimimaan tarvittaessa varapääluottamusmiehenä.Nykyisten luottamusmiesten kausi päättyy siis 31.12.2018, mutta uuteen järjestelmään siirryttäneen jo aikaisemmin, mahdollisesti 1.8.2018 alkaen. Kun lehtoreilla on jo pääluottamusmies, on syksyksi 2018 syytä nimetä varapääluottamusmies – käytännössä joku nykyisistä luottamusmiehistämme.Vaikka lehtoreilla jatkossa lieneekin mahdollisuus nimetä oma pääluottamusmies ja varapääluottamusmies, säilyy JUKOn luottamusmiesjärjestelmä jatkossakin yhteisenä: kaikki jukolaistet/akavalaiset luottamusmiehet voivat hoitaa kaikkien akavalaisten asioita.
Keskusteltiin asiasta, halukkuutta tiedustellaan nykyisiltä luottamusmiehiltä ja tehdään esitys varapääluottamusmieheksi syksylle seuraavassa hallituksen kokouksessa.

3.2 Häirinnän ehkäisy teema henkilöstöjohtajan tapaamisessa 28.3.2018
Keskusteltiin yliopiston häirinnän ehkäisystä ja puuttumiskäytänteistä. Pääluottamusmiehet tapaavat henkilöstöjohtajan, jossa aihetta linjataan.

3.3 Työterveyshuollon ajanvarausongelmat
Keskusteltiin työterveyshuollon ajanvaraukseen liittyvistä ongelmista. Pääluottamusmiehet ottavat asian esille henkilöstöjohtajan tapaamisessa.

3.3 Normaalikoulujen kuulumiset
Lehtori Anne Ainoa kertoi Normaalikoulujen ajankohtaisia asioita.

3.4 Tes-sopimus syntynyt
Esiteltiin uusi tes-sopimus ja keskusteltiin HY:n lakkopäivän yhteisöllisyyttä lisänneestä vaikutuksesta. Jukon sivustolla on uusi sopimus pähkinänkuoressa. http://www.juko.fi/yliopisto/?x1004867=1134051
Asiasta on lähetetty jäsentiedote ja jäsenet voivat anoa lakkopäiväavustuksen OAJ:n jäsensivustolta.

3.5 HYL onnitteli Opettajien Akatemiaa ja HYY:n 150-vuotisjuhlaa

Päätettiin takautuvasti, että HYL onnitteli kukkatervehdyksellä Opettajien Akatemiaa ja HYY:n 150 vuotisjuhlaa 26.3. 2018. Puheenjohtaja ja HYL:n edustajat osallistuivat juhlatapahtumiin ja onnitteluihin Tiedekulmassa.

5. PSYLL:n kokousasiat
Jäsenistölle suunnattu kokopäivän retki Fiskars- Fagervik-Mustio 11.6.2018 on tarkoitettu kaikille. Ilmoittautuminen ja tiedote ovat tulossa. 20 ensimmäistä pääsee mukaan. HYL:n jäseniä kehotetaan ilmoittautumaan.

6. YLL:n asiat
– YLL:n puheenjohtajapäivät pidettiin 16.3. ja Korkeakoulupäivät 23.3.2018.
– YLL:n 4. 5. 2018 liittokokousedustaja ja liittokokousasiat
Keskusteltiin liittokokousasioista. Päätettiin esittää Jari-Matti Vuoriota liittokokousedustajaksi ja Sari Päivärinnettä ja Inkeri Ruokosta YLL:n hallitukseen.
– Yhteysopettajaseminaari 13.-14.8.2018
7. Muut asiat
7.1 OAJ:n valtuustovaalit: sähköinen äänestys 14.-27.3.2018 http://www.oaj.fi/cs/oaj/Valtuustovaalit%202018

7.2 Pedaforum on Turussa 15.-16.8. Abstraktit tulee jättää 20.4. mennessä. Avustusta on mahdollisuus anoa YLL:ltä jäsenistölle lähetetyn tiedotteen ohjeiden mukaan. HYL:n jäseniä rohkaistiin osallistumaan.

8. Hallituksen tulevat kokousajat
14.5. klo 16.30 ja Tulevaisuusseminaari 28.8.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.05.

Vakuudeksi
Helsingissä 27.3.2018

Inkeri Ruokonen Sari Päivärinne
puheenjohtaja sihteeri