hallituksen kokous 27.2.2018

Helsingin yliopiston lehtorit ry

Hallituksen järjestäytymiskokous
Aika: ti 27.2.2018 klo 17.52
Paikka: Porthanian opettajain kahvio

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
Vuosikokouksen valtuuttamana Inkeri Ruokonen avasi kokouksen klo 17.52.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Järjestäytymiskokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Sainio ja sihteeriksi Inkeri Ruokonen.

3. Hallituksen toimihenkilöiden valinta
Valittiin hallituksen toimihenkilöt varsinaisista jäsenistä seuraavasti:
Inkeri Ruokonen puheenjohtaja, Kauko Komulainen, varapuheenjohtaja
Juha Eskelinen jäsensihteeri ja tiedottaja, Sari Päivärinne rahastonhoitaja, Ari Poutiainen lakkovastaava ja Suvi Kotkavuori, jäsen.

4. Jäsenasiat
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

5. Ilmoitusasiat
Valitettavasti työnantajapuoli ei hyväksynyt sovitteluesitystä ja 28.2.2018 on Helsingin yliopistossa päivän lakko. OAJ on tiedottanut jäsenistöään lakkotiedotteella sopimustavoitteista, lakosta ja lakkoavustuksesta.
Lisäksi lakkopäivän tapahtumista on jaettu tietoa julkisilla sivuilla:
http://www.oaj.fi/cs/oaj/Uutiset?&contentID=1408920676629&page_name=Helsingin+yliopisto+lakossa

6. Kevään kokousaikataulu
Päätettiin seuraavat hallituksen kokoukset: ti 27.3. klo 16.30 ja ma 23.4. klo 16.30.

7. PSYLL:n avustusanomus
Päätettiin tehdä 500€:n avustusanomus PSYLL:lle jäsentilaisuuden järjestämiseksi. Sari Päivärinne hoitaa anomuksen PSYLL:n hallitukselle 12.3. kokoukseen.

7. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20.

Vakuudeksi 27.2.2018

Seppo Sainio Inkeri Ruokonen
puheenjohtaja sihteeri