hallituksen kokous 24.1.2018

Hyl:n hallituksen kokous ke 24.1.2018 Klo 17.00-18.30
Paikka: Porthanian opettajain huoneen kahvio
Läsnä: Juha Eskelinen, Anna Koivusalo, Kauko Komulainen, Suvi Punkkinen (siht), Sari Päivärinne, Inkeri Ruokonen (pj)

1. Kokouksen avaus.
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.10

2. Jäsenasiat.
Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

3. Vuosikokouksen valmisteluasiat.
Vuosikokousajaksi päätettiin ti 27.2. klo 17.30, jota ennen pidetään jäsenilta klo 16.30-17.30. Sinne päätettiin kutsua vieraaksi HY:n uusi henkilöstöjohtaja Tiia Tuomi. Jäsentilaisuuden ja vuosikokouksen paikkana on Porthanian opettajain kahvio ja jäsentilaisuuteen päätettiin pyytää ilmoittautuminen tarjoilukulujen arvioimista varten.
Hyväksyttiin vuoden HYL:n 2017 toimintakertomus sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2018 tarkistettuna vuosikokousta varten. Rahastonhoitaja esitteli vuoden 2017 tuloslaskelman. Todettiin, että yhdistyksen on syytä karsia menojaan. Rahastonhoitaja esitteli myös talousarvion vuodelle 2018. Vuoden 2017 toimintaan liittyvät dokumentit lähtevät toiminnan tarkastajille.

4. HY:n ajankohtaiset asiat.
Uusi hallintokausi on alkanut kaikissa tiedekunnissa (uudet dekaanit ja tiedekuntaneuvostot ovat aloittaneet tehtävänsä). Rehtorin valintaprosessin ja yliopistokollegion vaalit ovat käynnissä.

5. PSYLL:n asiat.
PSYLL:n vuosikokous pidetään 15.2.2018. Vuosikokousta varten tehtiin esitys PSYLL:n uuden hallituksen jäseniksi. Päätettiin esittää PSYLL :n hallitukseen Kauko Komulaista, Anna-Leena Koivusaloa, Sari Päivärinnettä, Suvi Punkkista ja asiantuntijajäseneksi Seppo Sainiota OAJ:n järjestörakenne edellyttää sääntömuutoksia PSYLL :n alaisilta jäsenyhdistyksiltä, siirtymäaikaa on annettu 5 vuotta.

6. YLL:n asiat. YLL:n liittokokous pidetään 4.5. 2018. Kokouksessa valitaan YLL:n uusi puheenjohtaja sekä puheenjohtajisto. Hallitus valitsi Inkeri Ruokosen liittokokousedustajakseen. Keskusteltiin tämänhetkisistä puheenjohtajaehdokkaista, joita oli tiedossa neljä, kukaan heistä ei ollut HYL :n piiristä. Puheenjohtaja välittää HYL :n hallituksen näkemykset tiedossa olleista ehdokkaista vaalitoimikunnan edustaja Tuula Hirvoselle.
Sähköinen vaali järjestetään YLL:n osalta ajalla 14.3.–27.3.
Inkeri Ruokonen on ehdokkaana numerolla 6.
Jäseniä kehoitettiin äänestämään vaaleissa. Tarkempi tiedote on tulossa.

7. Muut asiat.
– Yliopistojen työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä. Nykyinen sopimus päättyy 31.1.2018. Juko tiedottaa sopimusneuvottelujen etenemisestä, samoin YLL ja HYL.
-Hy:n uusien työntekijöiden infotilaisuudet pidetään Kielikeskuksessa 2.2.(suomeksi) ja 21.3. (englanniksi). Seppo Sainio osallistuu tapahtumiin, muutkin voivat saapua edustamaan HYL :stä.
-Vaikuttaminen eduskuntavaaleissa
HY pyrkii vaikuttamaan tuleviin korkeakoulupoliittisiin päätöksiin olemalla aktiivinen tulevien eduskuntavaalien alla. 10.1. järjestettiin tähän liittyvä vaikuttamistilaisuus, johon osallistui Seppo Sainio. Flammassa on vielä mahdollisuus e-lomakkeen kautta jättää omia ehdotuksia ja ajatuksia sekä kertoa miten itse voisi olla mukana. https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/85039/lomake.html

8. Seuraava hallituksen kokousaika
Todettiin vuosikokousasiapaperit valmistelluiksi. Rahastonhoitaja tuo toiminantarkastuskertomuksen vuosikokoukseen. Hallitus pitää tarpeen mukaan pikakokouksen ennen 27.2. jäsentilaisuutta klo 16.00-16.30.

9. Kokouksen päättäminen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

Vakuudeksi 24.1.2018

Inkeri Ruokonen Suvi Punkkinen
puheenjohtaja sihteeri