hallituksen kokous 23.4.2018

HYL HALLITUS
Kokouspöytäkirja

Aika: ma 23.4.2018 klo 16.30–18
Paikka: Porthanian opettajien kahvio

Läsnä: Juha Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo, Kauko Komulainen, Ari Poutiainen, Sari Päivärinne, Inkeri Ruokonen, Seppo Sainio, Jari-Matti Vuorio ja Anne Ainoa (Normaalikoulujen asiantuntijaedustajana)

1. Kokouksen avaus: Puheenjohtaja Ruokonen avasi kokouksen klo 16.35. Sihteeriksi valittiin Poutiainen.

2. Jäsenasiat: Hyväksyttiin kolme uutta jäsentä.

3. HY:n ja JUKO ytr:n ajankohtaiset asiat: Todettiin, että yliopistolla on käynnissä tutkimuksen arviointi. Keskusteltiin yliopiston arvioinnin periaatteiden tulevista muutoksista. Keskusteltiin sukupuoleen liittyvään häirintään liittyvästä hiljattaisesta kyselystä, yliopiston kollegion järjestäytymisestä, rehtorivaalista sekä tulevista yliopiston syksyn luottamushenkilövaaleista. Työterveydenhuollon teettämä työpaikkaselvitys on tehty alkuvuodesta ja tuloksia odotellaan.

4. PSYLL:n ajankohtaiset asiat: PSYLL:n kesäretkitapahtuma on 11.6.2018. HYL on saanut PSYLL:lta hakemansa 500€:n avustuksen toiminnalleen. Keskusteltiin HYL:n tulevista jäsentapahtumista, elokuun Tulevaisuusseminaarista ja Maailman opettajien päivän 5.10. aamiaisesta. Lisäksi suunniteltiin jotain kulttuuripitoista tapahtumaa syyskaudelle 2018.

5. YLL:n ajankohtaiset asiat: OAJ:n valtuustovaalit on käyty ja Inkeri Ruokonen on valittu valtuustoon. Vaaleissa YLL:n äänestysprosentti oli alhainen mutta mahdollisesti korkeampi kuin vastaavissa liitoissa.
YLL-seminaari järjestetään 13.–14.8.2018 Tuusulan Gustavelundissa. Seminaari on suunnattu erityisesti YLL:n aktiiveille ja muille YLL:n toiminnasta kiinnostuneille. Peda Forum -tapahtumaan tulisi löytää vielä YLL:n edustaja. Jari-Matti Vuorio ja Jonna Kangas ilmoittivat halukkuutensa, heidän ehdokkuuttansa tuettiin HYL:ssä, Seppo Sainio vie asian YLL:n kokouksen päätettäväksi. YLL:n tuore tiedepoliittinen työryhmä on aloitellut toimintaansa ja alku vaikuttaa lupaavalta. Keskusteltiin tulevasta 4.5. YLL:n liittokokouksesta ja siellä esillä olevista asioista, Jari-Matti Vuorio on HYL:n liittokokousedustaja ja sai valtakirjan kokoukseen.

6. Muut asiat: Ei varsinaisia muita asioita. Seuraavat kokoukset ovat 14.5. klo 15.30. ja Tulevaisuusseminaarissa 28.8. n. klo 12.00, jonka paikka päätetään seuraavassa kokouksessa.

7. Kokouksen päättäminen: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.32.

Pöytäkirjan vakuudeksi 23.4.2018

Inkeri Ruokonen Ari Poutiainen
puheenjohtaja sihteeri