Hallituksen järjestäytymiskokous 26.2.2019

Helsingin yliopiston opetusalan paikallisyhdistys

Hallituksen järjestäytymiskokous
Aika: Yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen ti 26.2.2019 klo 18.40-19:20

Paikka: Porthanian opettajain kahvio

Läsnä: Inkeri Ruokonen, Juha Eskelinen, Kauko Komulainen, Anna-Leena Koivusalo, Seppo Sainio, sekä jäsenistä Jari-Matti Vuorio

PÖYTÄKIRJA
1. Kokouksen avaus Kokoonkutsujana toimi Inkeri Ruokonen, joka avasi kokouksen klo 18:40.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Inkeri Ruokonen ja sihteeriksi Seppo Sainio.

3. Hallituksen toimihenkilöiden valinta

Valittiin seuraavasti:
puheenjohtaja Inkeri Ruokonen
varapuheenjohtaja Kauko Komulainen
sihteeri Suvi Kotkavirta
jäsenvastaava Juha Eskelinen
rahastonhoitaja Sari Päivärinne
lakkopäällikkö Jonna Kangas

4. Vuosikokousasiat
Päätettiin jättää OAJ:lle hakemus OAJ:n paikallisyhdistykseksi sekä jättää OAJ-Pääkaupunkiseudulle hakemus alueyhdistyksen jäsenyydestä. Valtuutettiin puheenjohtaja rekisteröimään uudet säännöt PRH:een OAJ:n antamien ohjeiden mukaisesti.

5. Ilmoitusasiat
Yliopiston johtoryhmä on päättänyt 4.2. ryhtyä valmistelemaan oikeuksien siirtoa avoimessa ja sopimustutkimuksessa työsopimuksen solmimisen yhteydessä. Henkilöstöjärjestöt ja pääluottamusmiehet käyttävät vaikuttamismahdollisuuksiaan työntekijöiden näkemysten edistämiseen.

6. Kevään kokousaikataulu ja yhdistyksen 50-vuotisjuhlat.
Hallituksen kokoukset pidetään ti 12.3. klo 16:30, ti 16.4. klo 16, ma 6.5. klo 11, ke 22.5. klo 15. Päärakennuksen lehtisali on varattu yhdistyksen 50-vuotisjuhlia varten ma 6.5. klo 13-16. Kaikki jäsenet saavat kutsun juhliin sähköpostilistan kautta.

7. Muut asiat
Yhdistys päätti hakea PSYLL:ltä 2100 euroa yhdistyksen 50-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestämistä varten.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:20.
Vakuudeksi 26.2.2019
Inkeri Ruokonen, pj. Seppo Sainio, siht.