Hallituksen järjestäytymiskokous 15.3.2016

Hallituksen järjestäytymiskokous

Helsingin yliopiston lehtorit

Aika: ti 15.3.2016 klo 17.00

Paikka: Porthanian opettajain kahvio

Läsnä: Inkeri Ruokonen, Suvi Punkkinen, Ari Poutiainen (saapui käsiteltäessä kohtaa 5), Mike Garant, Anna-Leena Koivusalo, Juha Eskelinen, Kauko Komulainen, asiantuntijajäsen Marja K. Martikainen (poistui käsiteltäessä kohtaa 7)

PÖYTÄKIRJA

1.Kokouksen avaus

Edellisen hallituksen puheenjohtaja avasi  kokouksen klo 17.12.

2.Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Inkeri Ruokonen ja sihteeriksi Juha Eskelinen

3. Hallituksen toimihenkilöiden valinta uudelle toimikaudelle 2016

Hallitus järjestäytyy niin, että jokaisella hallituksen varsinaisella jäsenellä on oma vastuualueensa hallituksen toiminnassa. Lisäksi hallituksen varsinaiset ja varajäsenet toimivat muiden yhteysopettajien kanssa yhteysopettajan tehtävissä.

Valittiin hallituksen toimihenkilöt:

 1. Puheenjohtaja Inkeri Ruokonen
 2. Varapuheenjohtaja Kauko Komulainen
 3. Sihteeri Suvi Punkkinen
 4. Rahastonhoitaja Pia Mänttäri
 5. Jäsensihteeri Juha Eskelinen
 6. Lakkopäällikkö Ari Poutiainen

Yhdistyksen nimenkirjoittavat puheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

4. Jäsenasiat

Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

5. YLL:n 2. varapuheenjohtajan esitys YLL:n vaalitoimikunnalle

Edellisen kokouksen päätöksen mukaan puheenjohtaja oli tiedustellut muiden YLL.n paikallisyhdistysten ehdokasasettelua ja saanut tiedon, että vain Jyväskylä esittää naisehdokasta. Päätettiin täydentää aiempaa päätöstä YLL:n liittokokoukselle esitettävistä ehdokkaista ja esittää YLL:n  1. varapuheenjohtajaksi Erja Kososta ja valittiin yhdistyksen YLL:n liittokokousedustajaksi Suvi Punkkinen.

6. HY:n ajankohtaiset asiat

Kirjattiin tiedoksi käyty keskustelu Helsingin yliopiston ajankohtaisista asioista

 1. Irtisanomisiin liittyvien päätöksentekoprosessien ja vastuutusten läpinäkymättömyys
 2. Keskushallinnon aloite opetushenkilökunnan kontaktiopetuksen määrittelystä, minimeistä ja määrien yhtenäistämisestä, aiheeseen liittyvään keskustelutilaisuuteen 23.3.2016 on kutsuttu Inkeri Ruokonen ja Seppo Sainio. Todettiin, että yhtä ylitiedekunnallista, yhteistä, mittaria ei voida rakentaa, johtuen eri opetusmetodeista, ryhmäkoista yms.
 3. Esitettiin huoli tällä hetkellä kasvavasta opetustyön kuormituksesta, opetusryhmien koon, opetusmäärien ja hallinnollisten tehtävien lisääntyessä, sekä aiemmin rahallisesti korvattujen tehtävien ja UPO:n myötä tekemättömiksi jäävien tehtävien siirtymisestä työsuunnitelmien osaksi.

7. Ilmoitusasiat

Kirjattiin tiedoksi käyty keskustelu muista ilmoitusasioista.

 1. Harjoittelukouluissa muun yliopiston muutokset eivät ole aiheuttaneet suuria vaikutuksia, poislukien yliopiston YT:n synnyttämän takaisinottovelvollisuuden vaikutukset määräaikaiseen henkilökunnan työsuhteisiin.
 2. OAJ:n korkeakoulupäivät 18.3. (myös verkkolähetyksenä)
 3. PSYLL:in jäsenilta 22.3. Taikissa, erityisteemana määräaikaisten asema
 4. YLL:n paikallisyhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien koulutuspäivä 1.4.
 5. OAJ-pääkaupunkiseudun koulutustilaisuuksista voi jatkossa kerätä aktiivisuusleimoja, joilla voi ansaita mm. elokuvalippuja
 6. Tiedotustilaisuus 8.2. eläkeasioista, toinen tilaisuus myöhemmin keväällä, asiantuntijana asianajaja Kai Kullaa
 7. Vuosina 1995 – 2004 tehdyn virkavapaajakson osalta on itse haettava eläkkeen kompensaatiota. Eläkeasioissa neuvova taho on Keva.
 8. OAJ:n seniorijäsenille kuuluvan IF-vakuutusturvan muuttamista eläkeläisen vakuutukseksi on haettava ennen eläkkeelle jääntiä, jos haluaa välttää mm. lääkärintodistuksen toimittamisen

8.Kevään kokousaikataulu

Ideoitiin jäsenistön koulutus- ja virkistystoimintaa.

Päätettiin kevään kokousaikatauluksi:

 1. Tiistai 12.4. klo 16
 2. Tiistai 3.5. klo 16
 3. Keskiviikko 25.5. klo 16 päivälliskokous ja luontoretki Lonnassa

9.Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00

 

Vakuudeksi

Helsingissä 15. maaliskuuta 2016

Inkeri Ruokonen                                   Juha Eskelinen

puheenjohtaja                                     kokouksen sihteeri