25.3. HLL hallituksen kokouspöytäkirja

Helsingin yliopiston lehtorit ry                              PÖYTÄKIRJA
Hallituksen kokous

Aika: ke 25.3.2015 klo 16.30
Paikka: Porthanian opettajain kahvio
Läsnä: Inkeri Ruokonen pj., Juha Eskelinen, Ari Poutiainen, Seppo Sainio ja Leena Immonen sihteeri.

1.      Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30.

2.      Jäsenasiat
Jäsensihteeri on laittanut lehtorit-hallitus -listalle päivitetyn listan, josta yhteysopettajat näkevät yhteysopettajavastuullaan olevat opettajat. Yhteysopettaja pitää tiiviimpää yhteyttä ryhmäänsä, kutsuu HYL:n/PSYLL:n/OAj-PKS:n tilaisuuksiin ja antaa edunvalvonnallisia neuvoja sekä osallistuu jäsenhankintaan ja tiedotukseen. YLL järjestää vuosittain yhteysopettajaseminaarin, yhteysopettajat kutsutaan HYL:n hallituksen kokouksiin ja heille ollaan järjestämässä yhteisiä tilaisuuksia. Yhteysopettajatiedot päivitetään myös HYL:n uudistuville nettisivuille.

3.      Kommentit HY:n johtosääntöihin
Keskusteltiin HY:n johtosääntöuudistuksesta, johon on pyydetty henkilöstöjärjestöjen kommentteja. Koottiin hallituksen kommentit, jotka varapuheenjohtaja toimittaa 30.3. mennessä eteenpäin. Yliopistokollegio keskustelee aiheesta 27.3.seminaarissa. Johtosääntöuudistus on tarkoitus viedä yliopiston hallitukseen 15.4.2015.

4.      PSYLL:n ja OAJ PKS:n asiat
Puheenjohtaja kertoi PSYLL:n hallituksen kokouksessa 24.3. esillä olleesta OAJ:n järjestörakenneuudistuksesta, jonka erään mallin mukaan PSYLL korvautuisi OAJ-PKS:n YLL-jaostona ja HYL:stä tulisi työnantajakohtainen paikallisyhdistys. Rahallinen tuki tulisi suoraan paikallisyhdistykselle eli HYL:lle. Keskusteltiin myös harjoittelukoulujen lehtoreiden järjestäytymisestä ja oltiin samaa mieltä kuin SUHO siitä, että harjoittelukoulujen viiteryhmänä kunnallisen puolen ysiläiset ovat sopivampia kumppaneita.  PSYLL on ollut hyvä yhteistyöelin pääkaupunkiseudun yliopistojen lehtoreiden välillä ja tämän roolin mahdollista menetystä pohdittiin jos rakenneuudistus etenee nyt suunnitellulla tavalla. Todettiin, että YLL:n asemaa OAJ:n yliopistoasioiden ja yliopiston henkilöstön edunvalvojana pitää nostaa ja vahvistaa.
OAJ:n Pääkaupunkiseudun kevätkokous on 29.4. Viikin norssissa. Kokouksessa opettajankoulutuksesta alustavat Inkeri Ruokonen ja Marja Martikainen.

5.      YLL:n ajankohtaiset asiat
YLL:n aktiivitoimijoiden koulutuspäivä on 10.4. OAJ/YLL on toivonut ehdotuksia siihen, miten järjestö voisi tukea jäsenhankintaa ja kehittää koulutusta. Keskusteltiin aiheesta ja toivottiin koulutuksiin enemmän uudenlaisia ryhmäyttäviä ja osallistavia menetelmiä, joissa osallistujien asiantuntemus ja ajatukset pääsevät esille. Lisäksi pidettiin hyvänä saada ajankohtaista asiatietoa edunvalvonnasta ja yliopistojen koulutuspolitiikasta sekä neuvottelutaitojen opetusta. Uudet YLL:n kolmikieliset nettisivut on  avattu ja puheenjohtaja Seppo Sainio sai kiitosta niistä. HYL:n uudet nettisivut ovat viimeistelyvaiheessa julkaistaviksi, niitä ovat rakentaneet puheenjohtaja ja jäsensihteeri.

6.      Muut asiat
Keskusteltiin UniFin Yliopistojen rakenteellisen kehittämisen hankkeiden raporteista, muutoksia on esitetty mm. vieraiden kielten opetuksen ja tutkimuksen profilointeihin yliopistoittain. Seurataan, miten raportin suosituksia ruvetaan toteuttamaan ja millaisia vaikutuksia toteutuksilla on jäsenistöömme.

7.      Kevään kokousaikataulu
Kevään hallituksen kokoukset pidetään ma 20.4. ja ma 1.6., joka pidetään merellisessä ravintolassa ja johon kutsutaan myös yhteysopettajat.

8.      Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.40.

Inkeri Ruokonen                Leena Immonen
Puheenjohtaja                Sihteeri