Yhdistyksen vuosikokous 24.2.2015 (pöytäkirja)

HELSINGIN YLIOPISTON LEHTORIT RY
HELSINGFORS UNIVERSITETS LEKTORER R.F.

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 24.2.2015 klo 18.22
YLIOPISTON PÄÄRAKENNUS, OPETTAJIEN KAHVIO

PÖYTÄKIRJA

1. Kokouksen avaaminen klo 18.22.
Puheenjohtaja Inkeri Ruokonen avasi kokouksen klo 18.22.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja
ääntenlaskijan valinta
Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Sainio ja sihteeriksi valittiin Inkeri Ruokonen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuomo Aho ja Pia Mänttäri, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

4. Yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2014
Hyväksyttiin toimintakertomus vuodelta 2014. Toimintakertomus on luettavissa yhdistyksen www-sivuilta: www.helsinki.fi/jarj/lehtorit/fi/.

5. Tilintarkastuskertomus, tilien vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle Käsiteltiin tilintarkastuskertomus, vahvistettiin tilit ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle.

6. Yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015
Hyväksyttiin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015. Toimintasuunnitelma on luettavissa yhdistyksen www-sivuilla.

7. Jäsenmaksu
Päätettiin, ettei yhdistys peri erillistä jäsenmaksua.

8. Yhdistyksen hallituksen valinta (6 + 6)
Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Juha Eskelinen, Leena Immonen, Pia Mänttäri, Ari Poutiainen, Suvi Punkkinen, Inkeri Ruokonen ja sekä varajäseniksi, Liisa Hakala, Anna-Leena Koivusalo, Kauko Komulainen, Johanna Manner-Kivipuro, Sari Päivärinne, Päivi Sihvonen, ja sekä  asiantuntijajäseneksi hallituksen kokouksiin päätettiin kutsua Normaalikoulujen lehtoriedustaja Marja K. Martikainen ja varalle Pekka Lempiäinen. Lisäksi päätettiin, että Maanpuolustuskorkeakoulun asiantuntijajäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin, kun käsitellään heille tärkeää asiaa, tai kun he haluavat informoida hallitusta jostakin. Tällöin yhdistys maksaa asiantuntijan matkakulut. Sovittiin, että Inkeri Ruokonen toimii uuden hallituksen ensimmäisen kokouksen kokoonkutsujana. Luottamusmiehet ja jäsenkunta ovat tervetulleita hallituksen kokoukseen.

9.  Toiminnantarkastajien valinta (2 varsinaista ja 2 varalle)
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Leena Syvähuoko ja Elise Miettinen, varalle Helena Hällström ja Anita Virtanen.

10. Yhdistyksen edustajan ja varaedustajan valinta YLL:n kevät- ja syysliittokokouksiin sekä mahdollisiin ylimääräisiin liittokokouksiin.
Valtuutetaan hallitus valitsemaan YLL:n liittokokousedustajat.

11. Muut mahdolliset asiat
Muita mahdollisia asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52

Vakuudeksi 24.helmikuuta 2015

Seppo Sainio                           Inkeri Ruokonen
puheenjohtaja                          sihteeri

Pia Mänttäri                         Tuomo Aho
pöytäkirjantarkastaja                pöytäkirjantarkastaja