TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI 2015

HELSINGIN YLIOPISTON LEHTORIT RY

HELSINGFORS UNIVERSITETS LEKTORER RF

 

TOIMINTASUUNNITELMA VUODEKSI  2015

 

Helsingin yliopiston lehtorit ry:n päätehtävä on jäsenten edunvalvonta. Sen mukaisesti yhdistys

—valvoo työehtosopimuksen, työsopimusten, työsopimus- ja yliopistolain sekä muiden

palvelussuhteeseen vaikuttavien lakien noudattamista

—valvoo yliopiston määräaikaisuuksien laillisuutta

—valvoo asianmukaisten työ- ja sosiaalitilojen ylläpitämistä opetuspaikoissa

—osallistuu henkisen ja fyysisen työsuojelun edistämiseen

—valvoo palkkauksellisen tasa-arvon toteutumista

—tehostaa yhteistyötä yliopiston muiden akavalaisten ammattijärjestöjen kanssa

—tiedottaa edunvalvojana uusien sopimusten ja palvelussuhteeseen vaikuttavien lakien

vaikutuksesta opetus- ja tutkimushenkilöstön työhön.

Hyl ry toimii aktiivisesti yhteistyössä Pääkaupunkiseudun OAJ:n alueyhdistyksen, PSYLL ry:n, YLL ry:n ja OAJ:n ja JUKO ry:n kanssa sen puolesta, että henkilöstön asema ja palvelussuhteen edut turvataan uudessa yliopistossa. Edunvalvonnassa luottamusmiehet ovat keskeisessä asemassa.

 

Toimintavuonna 2015 yhdistys:

  1. valvoo yliopistojen työehtosopimuksen ja lakien oikeanlaista soveltamista yliopistossa
  2. vaikuttaa yliopistossa siihen, että uutta palkkausjärjestelmää sovelletaan oikein

yhdistyksemme jäsenten edut huomioiden, eivätkä eri jäsenryhmät eriarvoistu esim. nimikkeen,

tieteenalan tai tehtävän painotuksen perusteella

  1. valvoo nimikkeiden oikeaa käyttöä kaikilla tasoilla
  2. pyrkii avaamaan opettajanuramallin ja edistämään opetus- ja tutkimusuralla etenemistä kaikilla portailla
  3. valvoo kokonaistyöajan noudattamista laitoksilla: kokonaistyöaikaan pitää voida sisällyttää tutkimusta, ja muu kirjallinen toiminta, esim. oppikirjojen kirjoittaminen, pitää kuulua kokonaistyöajan piiriin sekä jatkuvasti lisääntyvät opetuksen suunnittelutehtävät, ohjaus- ja neuvontapalvelut ja hallintotehtävät on otettava nykyistä paremmin huomioon
  4. valvo hallinnollisten toimenpiteiden ja säästötoimenpiteiden vaikutuksia työskentelyolosuhteisiin ja -edellytyksiin
  5. vaikuttaa erilaisiin uudistuksiin valmisteluvaiheessa
  6. valvomaan opetus- ja tutkimushenkilöstön etuja ja parantamaan luottamusmiesten

toimintaedellytyksiä ja työajankäytöstä sopimista paikallisessa sopimisessa Helsingin yliopistossa;

  1. pitää esillä yliopisto-opetuksen asemaa ja laadun kehittämistä.

HYL ry edistää opetus- ja tutkimushenkilöstön yhteistyötä toimimalla aktiivisesti PSYLL ry:ssä ja sen kautta OAJ:n alueyhdistyksessä pääkaupunkiseudulla, YLL ry:ssä valtakunnallisesti sekä OAJ:n erilaisissa ryhmissä ja elimissä.

Yhdistys käyttää kaikkia mahdollisia väyliä tehdäkseen opetustyötä ja sen vaativuutta tunnetuksi yliopistossa ja yhteiskunnassa laajemminkin pyrkiessään pitkällä tähtäimellä turvaamaan asianmukaiset palvelussuhteen ehdot.

 

Yhdistys tehostaa omaa toimintaansa:

—aktivoimalla jäsenistöä ja jatkamalla uusien jäsenten hankintaa ja lisäämällä yhteysopettajaverkoston toimintaa ja yhteistyötä

—järjestämällä vuosikokouksen lisäksi tulevaisuusseminaarin ja tarvittaessa muitakin tilaisuuksia

erityisesti yhteistyössä PSYLL ry:n ja Pääkaupunkiseudun OAJ:n alueyhdistyksen kanssa

—järjestämällä jäsenille Helsingin yliopistossa tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista edunvalvontaa koskevista asioista

—kehittämällä ja monipuolistamalla jäsenviestintää.