Hallituksen kokouspöytäkirja 24.2.2015

HYL ry:n hallituksen kokous                                                PÖYTÄKIRJA

Aika: ti 24.2.2015 klo 16.30 -17.15

Paikka: Porthanian opettajain kahvio

Läsnä: Pia Mänttäri, Juha Eskelinen, Anna-Leena Koivusalo, Seppo Sainio, Ari Poutiainen, Päivi Sihvonen,  Marja K. Martikainen, Suvi Punkkinen, Inkeri Ruokonen, pj. ja Leena Immonen, sihteeri.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30 ja toivotti jäsenet tervetulleiksi.

2. Ilmoitusasiat

Helsingin yliopiston johtosääntöuudistus on valmisteilla ja tulee kommenttikierrokselle maaliskuun aikana. Samalla uudistetaan myös vaalijohtosääntöä ja tutkinto- ja oikeusturvajohtosääntöä sekä yliopiston ja yliopistokonsernin taloudenpitoon liittyviä ohjeita ja säädöksiä.

Pääluottamusmies kertoi ajankohtaisista yliopisto-asioista. YT-neuvottelukunnan kokouksessa on käsittelyssä mm. uusi vaalijohtosääntöluonnos, jossa laitosneuvoston valintatapa herätti keskustelua. Keskusteltiin aiheesta ja  pidettiin  aiempaa vaalimallia demokraattisempana, vaalia pitäisi käyttää kaikkien yliopiston edustuksellisten elinten valintatavassa. Lisäksi pohdittiin uutta työterveyshuoltomallia ja sen soveltuvuutta yliopistolle.  Pääluottamusmies kertoi keväällä 2015 tulevasta henkikierroksesta, jonka käymiseen OAJ on lähettänyt YLL:n jäsenistölle ohjeistusta.

PSYLL:n vuosikokous pidetään ke 25.2. Ravintola Saslikissa.  Vuosikokousedustajiksi valittiin Inkeri Ruokonen ja Seppo Sainio. PSYLL:n hallitukseen päätettiin vuosikokouksessa esittää Pia Mänttäriä puheenjohtajaksi, hallituksen jäseniksi Inkeri Ruokosta, Leena Immosta ja Ari Poutiaista. Varajäseniksi päätettiin esittää Päivi Sihvosta, Juha Eskelistä ja Anna-Leena Koivusaloa.

OAJ:n Pääkaupunkiseudun opettajien (PKS) puheenjohtaja Hanna Iso-Kuortti on lähettänyt tiedotekirjeen, joka sisältää koulutuskutsun uusille aktiivitoimijoille. Kirje on lähetetty HYL:n jäsenille.

YLL:stä tehdään tänä vuonna uusi jäsenkysely, joka mm. auttaa liittoa saamaan ajanmukaista tietoa eri yliopistoissa toimivista jäsenistä ja heidän edunvalvontatarpeistaan. YLL:n uudet nettisivut ovat valmiit ja jäsenyhdistyksille on jaettu blogikirjoitusvuorot YLL:n sivuille. Paikallisyhdistyksen HYL :n sivuja valmistellaan ja ne avataan piakkoin. 10.4. on YLL:n  koulutuspäivä puheenjohtajille ja yhdistysaktiiveille.

3. Jäsenasiat
Hyväksyttiin yksi uusi jäsen.

4. Vuosikokousasiat
Hyväksyttiin tilinpäätös, talousarvio, vuosikertomus ja toimintasuunnitelma esitettäväksi vuosikokoukselle.

5. Muut mahdolliset asiat
Marja Martikainen kertoi ajankohtaisia kuulumisia Normaalikouluista. Keskusteltiin johtosääntöuudistukseen liittyvistä normaalikouluja koskevista asioista.

6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Inkeri Ruokonen                                        Leena Immonen
Puheenjohtaja                                        Sihteeri