2018

YLL:n lausunto OKM:lle selvityksestä Monikielisyys vahvuudeksi – Selvitys Suomen kielivarannon tilasta ja tasosta. Ehdotukset kielikoulutuksen kehittämiseksi. Asia: OKM/10/040/2017. Lausunto annettu 12.2.2018.

2017

YLL:n lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle yliopistolain ja ammattikorkeakoululain
muuttamisesta: Tampere3, opetusyhteistyö, opiskelijoiden siirtymäaika koulutuksen lakkauttamisen yhteydessä (https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+73/2017). Viite: SiV HA 73_2017 vp. Lausunto annettu 20.9.2017.

YLL:n lausunto OKM:lle ylioppilastutkinnon kehittämisestä. Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM 38/040/2016. Lausunto annettu 14.6.2017.

YLL:n lausunto OKM:lle ammatillisen toisen asteen tutkintojen parempaa hyödyntämistä korkeakoulujen valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportista. Lausuntopyynnön diaarinumero: OKM/4/040/2017. Lausunto annettu 30.5.2017.

YLL:n lausunto OKM:lle korkeakoulujen opetusyhteistyön mahdollisuuksien laajentamisesta ja Tampere3:sta. Lausuntopyynnön diaarinumero OKM/3/040/2016. Lausunto annettu 5.5.2017

YLL:n kirjallinen asiantuntijalausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle: yliopistolakiuudistuksen vaikutusten arviointi. Asia: O 7/2017 vp, https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/O+7/2017).
Lausunto annettu 20.3.2017. Suullinen kuuleminen 21.3.2017.

YLL:n lausunto OKM:lle ylioppilastutkinnon hyödyntämistä korkeakoulujen valintamenettelyissä pohtineen työryhmän raportista ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä. Lausuntopyynnön diaarinumero OKM/16/040/2016. Lausunto annettu 20.1.2017.

2015

Lausunto OKM:lle ORCID-tunnisteen käyttöönotosta Suomessa
15.5.2015

Lausunto OKM:lle opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ammatillisella 2. asteella
23.1.2015

2014

Lausunto OKM:lle lukukausimaksuista EU/ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille
21.11.2014

Lausunto OKM:lle yliopistojen rahoitusmallia 2015 koskevista asetuksista
6.6.2014

Lausunto OKM:lle yliopistojen rahoitusmallista vuodesta 2015 alkaen
4.3.2014

2013

Lausunto OKM:lle muistiosta erikoistumiskoulutuksiin liittyen
1.10.2013

Lausunto OKM:lle korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämisryhmän muistiosta
10.4.2013

Lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle – selvitys yliopistolakiuudistuksen vaikutuksista
15.2.2013

sv | fi | en