YLL:n tavoiteohjelmassa mainituista tavoitteista ovat toimintavuonna 2016–2017 edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan kärjet:

1. YLL valvoo sopimusten noudattamista ja toimii niiden kehittämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä.

2. YLL lisää yhteistyötä yliopistojen muiden työntekijäjärjestöjen kanssa.

3. YLL jatkaa työtä opetuksen ja tutkimuksen yhteyden vahvistamiseksi muuttuvassa taloudellisessa tilanteessa.

4. YLL toimii akateemisen henkilöstön palkkauksen kehittämiseksi yhdenvertainen kohtelu ja palkkauksen kannustavuus huomioiden.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin liittokokouksessa Helsingissä 20.5.2016.

Huomautus: YLL ja OAJ:n välisen sopimuksen mukaan OAJ huolehtii YLL:n ja sen jäsenten edunvalvonnasta. Edunvalvonnan painopisteitä on määritelty myös OAJ:n tavoiteohjelmassa ja toimintasuunnitelmassa.

YLL kokous-6

Kaikkien yliopistojen jäsenyhdistykset ovat mukana tavoitteiden asettamisessa.

 

sv | fi | en