Poimintoja toimintakertomuksesta 2014, joka hyväksyttiin liittokokouksessa 22.5.2015

Vuoden 2014 keskeisiä edunvalvontakysymyksiä olivat yliopistojen henkilöstöpolitiikan kehittyminen ja työehtosopimuksen noudattamisen valvominen. Nykyinen sopimus on voimassa 1.4.2014–31.1.2017.

Useassa yliopistossa käytiin yt-neuvottelut, joita perusteltiin sekä rakenteellisella kehittämisellä että tuotannollis-taloudellisin syin. Paikoitellen tehtiin yt-lain noudattamatta jättämisestä kanteluja yt-asiamiehelle. Päänavaajana toimi Åbo Akademin ylliläinen pääluottamusmies.

Yliopistosektorin työnantajien ja työntekijöiden edustajat totesivat yhteisenä kantanaan, että paikalliselle sopimiselle ei ole edellytyksiä eikä tarvetta nykyistä laajemmin. Keskeisiä syitä olivat luottamuspula toimijoiden kesken ja yliopistojen haluttomuus parantaa työntekijöiden paikallisten toimijoiden resursointia.

Yliopistojen perusrahoituksesta siirrettiin 50 miljoonaa Suomen Akatemialle kilpailtavaksi tutkimusrahoitukseksi vuosina 2015–2019. Rahoitusta leikattiin puolittamalla yliopistoindeksi ja hallitus päätti yliopistojen pääomittamisesta enintään 75 miljoonalla, mikäli yliopistot keräävät 25 miljoonaa.

Julkisuudessa keskusteltiin koko vuoden 2014 ajan Suomen korkeakoulujärjestelmän kehittämisestä. OAJ otti kantaa duaalimallin säilyttämisen puolesta. Lisäksi OAJ teki aloitteen opettajankoulutuksen yhteistyön parantamisesta perustamalla pysyvä kansallinen opettajankoulutuksen neuvottelukunta.

Eläkeikää päätettiin nostaa. Akava ei hyväksynyt uudistusta, sillä se huonontaa korkeasti koulutettujen eläke-ehtoja. Eläkeiän alaraja nousee portaittain 65 vuoteen ja korotettu karttuma sekä superkarttuma poistuvat kokonaan.

Hallituksen esitti lukukausimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. YLL ja Tieteentekijöiden liitto julkaisivat 4.11. oman tiedotteensa, jossa vastustettiin lukukausimaksujen käyttöönottoa. Hallituksen esitystä pidettiin huonosti valmisteltuna ja vahingollisena erityisesti kansainvälisesti vähemmän tunnetuille yliopistoille. YLL jätti asiasta myös lausunnon 21.11.2014.

OAJ valmisteli eduskuntavaalitavoitteita huhtikuussa 2015 järjestettäviä vaaleja varten. YLL:n osalta nostettiin keskeisiksi tavoitteiksi: 1. duaalimallin säilyttäminen, 2. maisteri työhöntulotutkintona, 3. koulutuksen rahoituksen turvaaminen pitkällä tähtäimellä, 4. ryhmäkannemahdollisuus, 5. koulutuksen tasa-arvo ja saavutettavuus, 6. opettajankoulutus ja opettajien työuran mittainen täydennyskoulutus.

OAJ antoi kahdeksan lausuntoa korkeakoulusektoriin liittyen. YLL antoi kolme lausuntoa, jotka ovat luettavissa kohdasta Edunvalvonta.

Yliopistopäivät järjestettiin 14.–15.11.2014 Långvikissa Kirkkonummella. Päivien teema oli Yliopistot – muutoksen myllerryksessä.

YLL järjesti elokuussa perinteisen YLL-seminaarin ja kaksi aktiivitoimijoiden koulutuspäivää.

Vuoden 2014 aikana YLL:n omistama kustantamo Finn Lectura julkaisi yli 25 uutta nimikettä.

sv | fi | en