Vapaus tutkia

Suomi juhlii tänä vuonna itsenäisyyttään. Itsenäisyyteen kietoutuu monia käsitteitä, joista yksi keskeinen on vapaus. Yliopistonkin peruspilareihin kuuluvat autonomia sekä vapaus opetuksessa ja tutkimuksessa.
Lue lisää »

Kieltenopetuksen ulkoistamisen uhat

Kuluvan lukuvuoden alusta lukien yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on ollut mahdollisuus hankkia tutkintoon kuuluva kieli- ja viestintäopetus toiselta korkeakoululta. Opetuksen ulkoistamisella on heijastumia opetuksen ja tutkinnon laatuun.
Lue lisää »

Kieli- ja viestintäopinnot vahvistavat yliopistokoulutuksen laatua

Kieli- ja viestintäopinnot ovat yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkintoihin kuuluvia opintoja, jotka vahvistavat opiskelijan asiantuntijaksi kasvua ja osaamista. Yliopistoissa nämä opinnot tukevat tiedekuntien ja työelämän tarpeita sekä yliopiston kansainvälistymistavoitteita. Kuluvan lukuvuoden alusta lukien yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on ollut mahdollisuus hankkia tutkintoon kuuluva kieli- ja viestintäopetus toiselta korkeakoululta. Opetuksen ulkoistamisella on heijastumia opetuksen ja tutkinnon laatuun. Kielikeskuksesta luopuminen merkitsee samalla luopumista osaamisesta ja palveluista, jotka ovat olleet laajemminkin yliopistoyhteisön käytettävissä.
Lue lisää »

Yliopistotyön tehokkuus syynissä

Julkisuudessa on viime aikoina arvioitu yliopistojen toiminnan tehokkuutta. Tehokkuutta on kuitenkin vaikeaa mitata opetuksen, tutkimuksen ja sivistyksen edistämisen näkökulmasta. Nämähän ovat yliopistojen tehtävät.
Lue lisää »

Yhteistyön mahdollisuudet näkyväksi

Korkeakoulusektorilla otetaan parhaillaan konkreettisia askeleita yhteistyön lisäämiseksi koulutuksenjärjestäjien välillä. Lisääntyvä yhteistyö voi avata näköaloja myös opettajien osaamisen kehittämiselle.
Lue lisää »

Sanattomat sopimukset romuttumassa

Yhteiskuntaa ohjaillaan monin säädöksin, mutta yhteiselämä perustuu myös moniin hyväksi koettuihin käytäntöihin. Ne perustuvat yhteisen ideaan ja keskinäiseen luottamukseen.
Lue lisää »

Lisää laatua digistä

Oli ilo taas tavata opiskelijat lukukauden alussa. Ei ainoastaan ryhmänä, vaan myös yksilöinä. Monenlaiset persoonat, motivaatiotekijät ja arjen aikataulujen järjestelyt tulevat näissä tapaamisissa näkyviksi. Kasvotusten keskustellessa nousee esiin yllättäviä kysymyksiä ja oivalluksia, odotuksia ja epävarmuuksia. Nämä yliopistokohtaamiset ovat oikeaa laatuaikaa.
Lue lisää »

Vaasan yliopiston opetusalan yhdistykselle 40-vuotisjuhlissa

Parhaat onnittelut Vaasan yliopiston opetusalan yhdistykselle sen 40-vuotispäivän johdosta! Sana yhdistys on aktiivinen sana. Se kuvaa joukkoa yksilöitä, joka on tehnyt päätöksen yhdistää voimansa joukkovoimaksi eli synergiaksi. Toisaalta yhdistys on toimiva vasta, kun sen toiminnalle on määritetty jokin suunta, tehtävä ja tavoitteet, ja näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tai edistämiseksi toimitaan aktiivisesti. Vaasassa näin on.
Lue lisää »

Toimintakulttuurin arviointi on tarpeen

Toimintakulttuurin arviointi on tarpeen Kulttuuri määrittää tapaa, jolla toimimme tietyssä ympäristössä. Samalla tapamme toimia jättää jälkiä oman aikansa kulttuuriin. Esimerkiksi suomalaiseen nimistöön on taltioitunut muinaisia toimintaympäristöjä kuten Virta, Lahti, Niemi, Aho. Saksankielisessä kulttuurissa nimet taas tyypillisesti kuvaavat ammattia, eli itse toimintaa: Müller, Schmidt, Meyer, Becker, Schäfer, Fischer, Bauer. Lisättäköön tähän vielä humboldtilaisuus.
Lue lisää »

Edessä muutosten vuosi – jälleen

Acatiimin pääkirjoitus 1/2015

Talouskurjuus ei ota talttuakseen. Mistä laman pitkittyminen johtuu? Syyksi on arveltu kehnoa tuottavuutta, korkeita yksikkökustannuksia sekä puutteellisesta markkinointi- ja tuotekehittelyosaamista.
Lue lisää »
  • 1
  • 2
sv | fi | en