Työelämä- ja yritysyhteistyötä halutaan – palkitaanko opetushenkilökuntaa onnistumisista?

Työelämä- ja yritysyhteistyötä halutaan – palkitaanko opetushenkilökuntaa onnistumisista?

Yliopistojen opetushenkilöstö on jo pitkään kaivannut selkeää arvostusta opetukselle. Opetusta kehitetään tutkimuksen avulla, mutta henkilökohtaista työstä suoriutumista ei helpolla saa nousemaan puhtaasti opetukseen liittyvillä arviointikriteereillä. Yliopistoilta alettu odottaa yhä enemmän näyttöjä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen saralla. Yhtenä osa-alueena korostuu muun muassa yhteistyön lisääminen työelämän, erityisesti elinkeinoelämän kanssa.

Yliopistojen henkilöstö kaipaa positiivisia signaaleja

Yliopistojen henkilöstö kaipaa positiivisia signaaleja

Hallitus puijasi yliopistoilta budjettiriihessä ylimääräiset 13,9 miljoonaa euroa aikaisemmin päätettyjen leikkausten päälle. Kilpailukykysopimus ei pitänyt, hallitus petti. (Massa)irtisanomiset ovat nakertaneet luottamusta siihen, että tekemällä oma työ kohtuullisen hyvin työn jatkuvuus olisi turvattu. Henkilöstö alkaa väsyä. Ankea taloustilanne koskettaa toki monia muitakin. Sen vuoksi olisikin aika saada myös positiivisia signaaleja asioista, joihin yliopistot itse voivat vaikuttaa.

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset yliopistolaisten työhön

Kilpailukykysopimuksen vaikutukset yliopistolaisten työhön

Neuvotteluissa kilpailukykysopimuksen soveltamisesta saavutettiin yliopistojen osalta neuvottelutulos 3.6.2016. JUKOn yliopistoneuvottelukunta hyväksyi neuvottelutuloksen 8.6.2016. Sopimuksen voimaantulo vaatii vielä JUKOn hallituksen vahvistamisen...

YLL huolissaan pienten alojen polkemisesta

YLL huolissaan pienten alojen polkemisesta

TIEDOTE 20.5.2016 YLL huolissaan pienten alojen polkemisesta Yliopistojen opetusalan liitto YLL on huolissaan siitä, että yliopistot eivät saa strategista rahoitusta...

Terveiset kevätvaltuustosta!

Terveiset kevätvaltuustosta!

YLL:n edustajina oli Akavatalossa pidetyssä kolmen päivän kokouksessa 11.–13.5.2016 valtuustoryhmän puheenjohtaja Erja Kosonen ja varajäsenet Karita Katto ja Hans-Joachim Schulze....

Yhteistyön mahdollisuudet näkyväksi

Yhteistyön mahdollisuudet näkyväksi

Korkeakoulusektorilla otetaan parhaillaan konkreettisia askeleita yhteistyön lisäämiseksi koulutuksenjärjestäjien välillä. Lisääntyvä yhteistyö voi avata näköaloja myös opettajien osaamisen kehittämiselle.

Viestintä- ja kieliopinnot ovat osa yliopistoissa hankittavaa asiantuntijuutta

Viestintä- ja kieliopinnot ovat osa yliopistoissa hankittavaa asiantuntijuutta

Maamme hallitus valmistelee parhaillaan eduskunnalle esitystä laiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamiseksi. OAJ:n lausunnossa nostetaan ansiokkaasti esiin mm. huoli henkilöstövaikutusten arvioinnin puutteellisuudesta, hyvästä henkilöstöpolitiikasta sekä opetuksen laadusta ja integroinnin onnistumisesta.

Sanattomat sopimukset romuttumassa

Sanattomat sopimukset romuttumassa

Yhteiskuntaa ohjaillaan monin säädöksin, mutta yhteiselämä perustuu myös moniin hyväksi koettuihin käytäntöihin. Ne perustuvat yhteisen ideaan ja keskinäiseen luottamukseen.

Kynttilämielenilmaus Helsingin yliopistossa 27.1.2016 klo 16

Kynttilämielenilmaus Helsingin yliopistossa 27.1.2016 klo 16

Helsingin yliopiston pääluottamusmiehet, paikallisesti toimivat luottamusmiehet ja henkilöstöjärjestöt järjestävät yhteisen mielenilmaisun Helsingin päärakennuksen edustalla keskiviikkona 27.1. 2016 klo 16.00-18.00. Samana...

Uuden vuoden lupauksia

Uuden vuoden lupauksia

Uusi vuosi on aina toivoa täynnä, on uusi alku, lupaus paremmasta. Ehkäpä siksi meillä on tapana uuden vuoden alussa luvata...