TOIMINTA

         TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

YLEISTÄ

 Sääntöjensä mukaan Aalto-yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry. pyrkii edistämään jäsenistönsä asemaa ja toimintaedellytyksiä ajamalla heidän palkkauksellisia ja muita ammatillisia etujaan sekä edistämällä työssä jaksamista. Pääkaupunki-seudun alueyhdistyksen kautta se toimii kiinteässä yhteistyössä muiden korkeakoulujen lehtori-yhdistysten kanssa.

EDUNVALVONTA

 Toimintavuoden 2022 keskeinen edunvalvontateema on jäsenkunnan aseman ja työskentelyedellytysten turvaaminen AALTO-yliopistossa. Lisäksi yhdistys pyrkii parantamaan tuntiopettajien asemaa. Työaikajärjestelmän muuttaminen vaatii seurantaa. Jäsenkunnan aktivoiminen ja uusien jäsenten rekrytointi on edellisten toimintakausien tavoin yhdistyksen toiminnan keskeisiä tavoitteita.

Yhdistys osallistuu luottamusmiestoimintaan Aalto-yliopiston JUKO:laisten henkilöstöjärjestöjen kanssa ja ottaa tarpeen mukaan kantaa ja neuvottelee korkeakoulun hallinnon kanssa esille tulevista edunvalvontakysymyksistä sekä ylläpitää tarvittaessa lakkovalmiutta. Yhdistys osallistuu valtakunnalliseen edunvalvontaan lähettämällä edustajia YLL:n, OAJ:n ja JUKO:n koulutustilaisuuksiin.

Osana Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen yliopistojaosta Aalto-yliopiston opetusalan paikallisyhdistys ry. pyrkii edistämään opetushenkilöstön tasapuolisia toimintaedellytyksiä ja tasa-arvoista palkkauspolitiikkaa.

JÄSENTOIMINTA

Yhdistys järjestää kaksi jäsentilaisuutta taloutensa sallimissa rajoissa. Tilaisuuksissa keskustellaan ajankohtaisista aiheista, informoidaan ammattiyhdistystoiminnasta ja kokoonnutaan vapaamuotoisesti. Toimintavuoden haasteena on saada jäsenkunta aktivoitua aiempaa paremmin osallistumaan jäsentilaisuuksiin.

TALOUS

Yhdistyksen talous perustuu YLL:n jäsenyhdistystukeen. Jäsenmaksuja ei peritä.