LUOTTAMUSMIEHET

AALTO-Yliopiston luottamushenkilöt:

Yhdistyksen luottamushenkilö: Sonja Kniivilä, varaluottamushenkilö: Pia Lappalainen

U-tason luottamushenkilö: Sonja Kniivilä

Pääluottamushenkilö: Esko Niemi, varapääluottamushenkilö: Tapani Nieminen

Työsuojelupäällikkö: Olli Puttonen