YLL:n valtuustoryhmän puheenvuoro 16.11.2022

Hyvät puheenjohtajat, arvoisa valtuusto, hyvät kuulijat.
Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluvisiossa 2030 tavoitteeksi on asetettu, että puolet ikäluokasta hankkii korkeakoulututkinnon.


Tavoite on kova ja pakottaa – paitsi kasvattamaan opiskelijamääriä, myös kehittämään jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia – jotta edes lähelle tavoitetta päästäisiin. Opiskelijoiden lukumäärä kasvaa, mutta opettajien useimmiten ei. Yliopistoissakin tämä tulee näkymään lisääntyvänä työmääränä. Täytyy muistaa, että myös yliopistojen opetushenkilöstön osaamisesta ja sen kehittämisestä pitää huolehtia. Samoin työn tutkimusperustaisuudesta: kaikilla yliopistolaisilla tulee olla mahdollisuus perusrahoituksella sekä tutkia että opettaa.


Edunvalvonnallisesti paikallisyhdistyksillä on suuri merkitys: paikallinen YLL-yhdistys antaa OAJ:lle kasvot yliopistossa. YLLin paikallisyhdistykset edustavat jäsenistöä yliopiston eri elimissä opiskelijoiden ja muiden henkilöstöyhdistysten rinnalla.

Kuten ministeri Saarikkokin eilen muistutti, yliopistot ovat autonomisia ja tekevät oman strategiansa mukaisia päätöksiä. Hän mainitsi surullisena esimerkkinä koko Turun yliopistoa koskevat muutosneuvottelut ja niihin liittyvän Rauman yksikön lakkauttamisuhan. Näihinhän OAJ:n puheenjohtajakin viittasi tänään aamulla. Nämä neuvottelut koskettavat suoraan YLL:n jäseniä: YLLiläisten yliopistolaisten työ saattaa siirtyä toiselle paikkakunnalle tai jopa lakata.


Pidetään yhdessä huolta siitä, että edunvalvontamme näkyy vahvasti jäsenillemme niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.