Tulevaisuus ei synny tyhjästä

Koulutus on fundamentaalinen investointi tulevaisuuteen. Koulutussektorille ladataan paljon odotuksia yhteiskunnan suurten ongelmien ratkaisemiseen: kestävyysvaje, yleinen koulutustason lasku ja monet muut yhteiskunnalliset kysymykset. Erityisesti yliopistot ja ammattikorkeakoulut kantavat harteillaan yhteiskuntamme tulevaisuutta ja kouluttavat osaajia. OECD:n Education at a Glance 2022 -tutkimuksen mukaan Suomessa korkeakoulutettujen osuus ikäluokasta on alimmillaan vuosikymmeniin. Paluu edes länsimaiden keskikastiin edellyttää nykyistä merkittävämpiä panostuksia resursseihin, joilla tulevat osaajat ja nykyiset opiskelijat koulutetaan ja ohjataan. Koulutuksen arvostus ei voi näkyä vain juhlapuheissa ja uusia suoria ja epäsuoria leikkauksia on vältettävä alkavalla ja tulevilla hallituskausilla. Viattomilta ja vähäpätöisiltä tuntuvat toimenpiteet kuten yliopistoindeksin siirtäminen tai toteuttamatta jättäminen on nousevien kustannusten maailmassa de facto leikkaus, joka tarkoittaa heikkenevää opetuksen laatua, kun pienempi joukko opettajia vastuutetaan huolehtimaan opiskelijoiden opintojen loppuunsaattamisesta. Tosiasiallinen leikkaus on tehtävien ja vastuun lisääminen ilman riittäviä resursseja tehdä opetus- ja tutkimustyötä laadukkaasti.

Tulevaisuudenkestävä Suomi on Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kokoama tavoitelauselma koulutuksen arvostuksen ja riittävän resurssoinnin puolesta. Me YLL:ssä olemme tiiviisti yhteisessä linjassa koulutuksen puolesta. Yliopistollinen koulutus rakentuu yhtälailla opetuksen ja opettajien varaan kuin koulutus muillakin asteilla. Korkeinta osaamista ei synny ilman oppimisen kokemuksia yhteisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksen antamisesta. Tulevaisuuden osaajien identiteetti rakentuu tämän päivän osaajien tukemana. 

Tulevaisuudenkestävässä Suomessa on ymmärretty, että menestys voi syntyä ja jatkua vain korkeimman osaamisen ja uuden luomisen kautta. Tässä yliopistot ja tiede on aivan keskeisessä asemassa. Yliopistojen toiminnan rahoituksen on vastattava yhteiskunnan niille asettamia tehtäviä ja tulevaisuuden vaatimuksia. Yliopistoinstituutioiden kestävä ja pitkäjänteinen rahoitus on tärkeä pysyvyyden kannalta, ja tieteen tekemiseen tarvitaan mielekkäitä rahoitusinstrumentteja, jotka mahdollistavat tutkijalle ennakoitavissa olevan uran. Laadukas yliopistokoulutus vaatii sille kuuluvan resurssin.

Santeri Palviainen

puheenjohtaja, Yliopistojen opetusalan liitto YLL

Photo by Alexandre Van Thuan on Unsplash