Kohtaamisia ja kuulumisen tunnetta

Korona-aikana korkeakouluyhteisöissä kasvokkaiset kohtaamiset ovat jääneet vähäisiksi, mikä on vaikuttanut henkilökunnan ja opiskelijoidenkin hyvinvointiin heikentävästi. Tuoreessa blogissa korkeakoulujärjestöjen asiantuntijat pohtivat yhteisöllisyyttä ja yhteisöön kuulumiseen tunnetta. Monenlaisia kysymyksiä on jokaisella mielessä siitä, millaiseksi muodostuu korona-exitin jälkeinen työ- ja opiskelukulttuuri? Mitä vaatiikaan uuden toimintakulttuurin rakentaminen? Pedagogiset menetelmät sekä erilaisten laitteiden hallinta ja kehittäminen edellyttävät yhteistä työtä eli keskustelua ja kokemusten jakamista korkeakouluyhteisöissä sekä tutkittua tietoa pedagogisista käytännöistä.

Nyt on kiinnitettävä erityinen huomio työ- ja opiskeluhyvinvointiin. Hyvää akateemisen vuoden alkua!

Kuva: Photo by Brooke Cagle on Unsplash