Opetus- ja tutkimushenkilöstön vakinaistamisia Taideyliopistossa

Taideyliopistosta kuultiin hyviä uutisia, kun yhteistoimintaneuvottelun tuloksena 80 opetus- ja tutkimustehtävissä työskentelevän henkilön työsuhde muuttui toistaiseksi voimassa olevaksi. Tämän lisäksi kahdeksalle henkilölle tarjottiin muuta toistaiseksi voimassa olevaa tehtävää.

OAJ:n erityisasiantuntija Hanna Tanskanen pitää neuvottelujen tulosta hyvin positiivisena ja näkee, että ”vakinaiset työsuhteet tuovat vakautta työntekijälle ja pitkäjänteisyyttä koulutuksen kehittämiseen sekä poistavat turhaa kuormitusta ja huolta työsuhteen jatkumisesta.”

Ennen tämän päivän hyviä uutisia asiaa käsiteltiin työtuomioistuimessa, jossa linjattiin, että taidealan opetustehtävän luonne ei ole määräaikaisuuden peruste. Tämä linjaus tuo muutoksen taidealojen opetus- ja tutkimustehtävin työsuhteiden vuosikymmeniä voimassa olleisiin käytäntöihin. 

Lue lisää Taideyliopiston uutisista  

Lue lisää OAJ:n sivuilta

Photo by Austin Schmid on Unsplash