Yliopistojen uusi työehtosopimus

Yliopistojen uusi työehtosopimus on hyväksytty ajalle 1.4.2020–31.3.2022. Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuoden kokonaistuntimäärä ja opetuskatot alenevat. Opetus- ja tutkimushenkilöstön kokonaistyöaika on elokuun alusta 2020 alkaen 1612 tuntia. Opetuskatot ovat 394 ja 452 tuntia sekä professoreilla 141 tuntia. Muun henkilöstön osalta kiky-tunnit poistuvat kokonaan. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset 3,2 prosenttia.

Lue lisää OAJ:n sivuilta

sekä JUKOn sivuilta