YLL:n jäsenkyselyn tulokset julki

Yliopistojen opetusalan liitto YLL teetti jäsenillään keväällä 2019 kyselyn, jonka tulokset ovat nyt luettavissa. Tuloksista käy ilmi selvästi, että YLL:n jäsenet kokevat työnsä mielekkäänä, mutta jäsenet kokevat myös, että heillä ei ole mahdollisuutta keskittyä ydintehtäviinsä. Jäsenkyselyn mukaan palkka- ja urakehitys polkee paikallaan eli jäsenet kokevat, että he eivät etene urallaan.  Samoin jäsenet kokevat, ettei heillä ole riittävästi työaikaa tutkimuksen tekemiseen. Ratkaisuiksi YLL esittää palkkauksen parantamista, uramallien kehittämistä ja ottamista käyttöön sekä tutkimusmahdollisuuksien kasvattamiseen myös opetuspainotteisissa tehtävissä toimivalla opetus- ja tutkimushenkilökunnalla.

Jäsenkyselyn tuloksiin pääset tästä:

https://www.oaj.fi/globalassets/julkaisut/2019/ylln-jasenkysely-2019.pdf