Korkeakouluvision on tuettava yliopistojen koko henkilöstöä

Yliopistojen opetusalan liitto YLL haluaa kiinnittää huomiota yliopistoihin ja niiden henkilöstöön kohdistuviin ristiriitaisiin odotuksiin. Yliopistoilta odotetaan niin kansallisen osaamistason nostamista, kilpailukyvyn parantamista kuin työelämän vaatimuksiin vastaamista.

Yliopistojen perusrahoitukseen ei ole tehty indeksikorotuksia, mikä estää uusien työntekijöiden palkkaamista ja lisää henkilöstön työkuormitusta. Samalla henkilöstöltä edellytetään jatkuvaa muuntautumista oman perustyön ohessa.

Korkeakouluyhteisön ja opetus- ja kulttuuriministeriön laatiman korkeakouluvision 2030 keskeisiä tavoitteita on tehdä yliopistoista Suomen parhaita työpaikkoja. Myös YLL:n hyvänä pitämän vision tiekarttatyössä on nyt etsittävä konkreettisia keinoja vähentää työstressiä sekä parantaa työtyytyväisyyttä ja työkykyä. Yliopistoyhteisön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen, määräaikaisten työsuhteiden vakinaistaminen ja henkilöstön uramahdollisuuksien kehittäminen voi merkittävästi parantaa yhteisön työhyvinvointia.

Visiolla pyritään vastaamaan korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän kansainvälisiin haasteisiin. Samalla on pidettävä huoli myös pienistä oppi- ja tieteenaloista, jotka voivat olla valtakunnallisesti ainoita ja alallaan merkittäviä. YLL muistuttaa, että vision tiekartan on tuettava niitä koulutus- ja tutkimustehtävässä.

Visiotyössä tulee ennen kaikkea varmistaa kaiken yliopistokoulutuksen tutkimusperustaisuus. Tähän voidaan päästä purkamalla tutkimuksen esteitä kuten työnkuvan ja rahoituksen sirpaleisuus. Samaan aikaan on tärkeää luoda tutkimusta edistäviä käytänteitä kuten tutkimuskausijärjestelmä sekä yksinkertaistaa hankerahoitusta. Tieteellisen sivistyksen tulee jatkossakin säilyä ja vahvistua yliopisto-opetuksen lähtökohtana ja sisältönä.

YLL:n liittokokous valitsi 4.5.2018 liiton puheenjohtajaksi Santeri Palviaisen Oulun yliopistosta kaudelle 1.8.2018–31.7.2020. 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Erja Kosonen Jyväskylän yliopistosta ja 2. varapuheen­johtajaksi Åke Finne Svenska handelshögskolanista.

Lisätietoja:

Santeri Palviainen, santeri.palviainen@oulu.fi, puh. 040 537 6211
Erja Kosonen, erja.kosonen@jyu.fi, puh. 050 376 7017
Åke Finne, ake.finne@hanken.fi, puh. 040 764 6533

Yliopistojen opetusalan liitto YLL on valtakunnallinen liitto, joka edustaa yliopistojen opettajia, tutkijoita ja opetus- ja tutkimushallinnon muuta henkilöstöä. YLL on Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n jäsen.