Yliopistokoulutuksen laatutekijöitä

Yliopistokoulutuksen laatua uhkaavat tehokkuuden ja taloudellisuuden ajaminen pedagogisesti perusteltujen opetusratkaisujen ohi: verkko-opetuksen käyttäminen säästämiskeinona, kontaktiopetuksen määrän vähentäminen, opetusryhmien koon suurentaminen ja omatoimisen opiskelun lisääminen. Nopean valmistumisen ylikorostaminen voi johtaa pinnalliseen, suorituskeskeiseen oppimiseen tai tarpeeseen keventää opintojen vaatimustasoa.

Opintohallinnon tehtävien siirtyminen opetushenkilöstön tehtäväksi on lisääntymässä. Koulutus- ja opiskelijapalvelut ja opetuksen tukitoimet ovat paikoitellen määrällisesti riittämättömiä.
Yliopistojen rahoitusmallissa on vähennetty koulutuksen perusteella osoitettua rahaa ja lisätty strategisin perustein jaettua rahaa, joka on käytännössä kannustinrahaa rakenteellisiin uudistuksiin. Opetuksen ja opettajien siirtäminen yliopiston ulkopuolelle kustannussyistä estää tutkintojen kehittämistä tieteenalakohtaisina kokonaisuuksina.

Yliopistojen opetusalan liitto YLL on huolissaan jäseniltään saamistaan viesteistä siitä, miltä yliopistokoulutuksen arki ja todellisuus näyttävät. Tämä asiakirja on syntynyt yliopistossa opetus-, tutkimus- ja muuta asiantuntijatyötä tekevien yhteisten kokemusten ja keskustelujen pohjalta.

Lataa: Yliopistokoulutuksen laatutekijöitä (pdf)

Kuva: Safa Hovinen / Merkitys