Yliopistojen opetustehtäville tarvitaan urapolku

Koulutus ja tutkimus ovat yliopistojen kaksi toisiinsa lomittunutta päätehtävää. Opetuksen ja tutkimuksen korkeaa laatua tulee tukea kaikin mahdollisin tavoin. Tässä koulutustehtävään sitoutuneen henkilöstön kannustaminen urapolun avulla on vielä hyödyntämätön keino.

Tutkimus on osa opetustehtävää

YLL:n ja OAJ:n tavoitteena on pitkään ollut opetuksen ja tutkimuksen yhteyden vahvistaminen. Lähtökohtaisesti opetus ja tutkimus yhdistyvät samassa opetus- ja tutkimushenkilöstön toimessa.
Taiteiden opetuksessa tieteen tekemisen korvaa usein taiteellinen toiminta.

Opetushenkilöstön urapolkuun ei sisälly ajatus opetuksen ja tutkimuksen erottamisesta eri toimiin. Päinvastoin – tieteen rooli vahvistuu opettajan urapolulla edettäessä.

Opetushenkilöstön urapolussa uutta on se, että ansiot voivat selkeämmin liittyä koulutustehtävään. Paljon opettava henkilöstö ei voi kilpailla julkaisujen määrässä lähes kokopäiväisesti tutkivan henkilöstön kanssa.

Monen yliopistonlehtorin keskeisimmän meriitin ei tulekaan olla julkaisufoorumin mukaisten julkaisujen lukumäärä. Se ei olisi myöskään koulutustehtävän tai opiskelijoiden ohjauksen kannalta paras vaihtoehto. Myös opetuksellisten ansioiden tulee kuitenkin perustua tutkimukselliseen lähestymistapaan.

Urapolku hyödyttää yksilöä ja yliopistoa

Urapolun tarkoitus on tarjota yksilölle ennakolta määritetty ja motivoiva väylä kehittää osaamistaan. Kriteerien tulee palvella yliopistojen koulutustehtävää laajemminkin. Urapolun käytöstä on oltava hyötyä myös yliopistolle.

Koulutuksen profiilin nostaminen voi tehdä koulutusohjelman ja yliopiston entistä kiinnostavammaksi. Yliopistojen tulee houkutella eri uravaiheessa olevia osaajia eri puolilta yhteiskuntaa ja kansainvälisesti. Myös kilpailu lahjakkaista perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoista on kansainvälistä.

Parhaimmillaan urapolku hyödyttää myös tutkimusta. Tutkimus tehdään näkyväksi opiskelijoille tutkimusperustaisessa opetuksessa. Myös opetuspainotteiselle henkilölle kannattaa luoda kannusteita julkaista ja dokumentoida kehittämistyötään. Työskentely opiskelijoiden kanssa antaa opettajalle näkökulman, jossa yhdistyvät tieteenala ja koulutustehtävä. Tässä kombinaatiossa voi piillä uutta tietoa, johon tutkimusryhmässä ei muutoin päädytä.

Lue lisää: http://www.acatiimi.fi/8_2017/12.php

Teksti: Seppo Sainio
Kuva: Erika Nieminen / OAJ