”Yliopistolaisuuteen kuuluu vaikuttaminen yhteisiin asioihin”

”Yliopistoja moitiskellaan vanhakantaisiksi, mutta tosiasiassa niitä on uudistettu keskeytyksettä hyvinkin 10 viimeistä vuotta. Yhteistyö, vaikuttaminen ja edunvalvonta ovat yliopistolaisuuden ytimessä”, sanoo Mirkka Ali-Laurila, Yliopistojen opetusalan liitto YLL:n valitsema Vuoden yliopistolainen. Ali-Laurila toimii suomen kielen lehtorina ja pääluottamusmiehenä Åbo Akademissa.

Valinta vuoden yliopistolaiseksi nostaa esiin luottamusmiesten roolin yliopistoissa. ”Meihin luotetaan ja kannamme vastuuta asioihin vaikuttamisesta, vaikka meillä päätösvaltaa ei olekaan”, jatkaa Ali-Laurila. ”Koen silti, että ehdotuksiani ja kommenttejani on otettu huomioon. Tulee hetkiä, jolloin huomaa että tekemisilläni tai sanomisillani on ollut merkitystä. Myös työnantajalta tuleva kiitos lämmittää.”

Taloudellisesti niukat vuodet ovat näkyneet myös yliopistoissa. Muutoksen tilasta on tullut pysyvä tila. Tässä hetkessä YLL halusi painottaa Vuoden yliopistolaisen valintakriteereissä mm. vaikuttamista yliopistolaisuuden puolesta ja yliopistotyön tunnetuksi tekemistä. Esityksissä kehotettiin tuomaan esiin myös paikallisia ansioita yliopistolaisten edunvalvojana.

”Valinnalla haluttiin nostaa esiin työpaikoilla toimivia edunvalvojia ja vaikuttajia. Halusimme osoittaa arvostusta kaikkia niitä yliopistolaisia kohtaan, jotka vaikuttavat asioihin paikallisesti koko henkilöstön puolesta”, kiittelee YLL:n puheenjohtaja Seppo Sainio.

Mirkka Ali-Laurila yhdistää toimenkuvassaan opetuksen ja edunvalvonnan, jonka kovinta ydintä on käydä tuotannollis-taloudelliset yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajana. Neuvottelijan on tunnettava koko organisaatio, erilaiset työnkuvat ja kuormittumispisteet. Ali-Laurila on viime vuosien aikana käynyt läpi kolmet yt-neuvottelut Åbo Akademissa. Hän on tehnyt kaikkensa hoitaakseen vaikean asian niin hyvin kuin mahdollista, edustettaviensa edun mukaisesti.

”Tietämättömänä ajattelin tehtävään suostuessani, ettei tuo nyt varmaan paljoakaan lisätyötä tuo tullessaan. Vähänpä tiesi silloin luottamusmieskoulutusta käymätön, miten vaativiin ja tilanteisiin sitä myöhemmin joutuisikaan pääluottamusmiehenä: edustamaan kaikkia jukolaisiin liittoihin kuuluvia ryhmiä. Näitä meillä on lähes 20.”

Yliopistojen opettajien, tutkijoiden ja yliopistoyhteisölle palveluita tuottavan henkilöstön näkökulmasta on tärkeää, että heitä edustetaan kollektiivisesti. Työnantajakin tarvitsee henkilöstön valitsemia edustajia sparraamaan sekä yhteistyö- ja neuvottelukumppaniksi.

Luottamusmies edustaa jäseniä lainsäädännön ja sopimusten tulkinnassa ja pyrkii sovittamaan henkilökemioita yhteen. Tehtävä voi ajoittain olla epäkiitollinen. Konflikteissa luottamusmies voi joutua tulilinjalle, mutta ennen kaikkea hän on sovittelija. Hänen tehtäviinsä kuuluu hankkia oikeaa ja ajankohtaista tietoa työpaikalla esiin nousevista kysymyksistä ja välittää sitä kaikille osapuolille. Hän ottaa asioihin kantaa kaikkien näkökulmia huomioiden ja kuunnellen. Luottamusmies on työpaikalla keskeinen työrauhan säilymisen tae.

Ali-Laurila tunnetaan Turun yliopistojen henkilöstön ja laajemminkin Varsinais-Suomen opettajien välisenä yhdistävänä voimana. Hänen toimintansa erityisenä ansiona pidetään kiinnostusta kansainvälisiin asioihin. Hänet tunnetaan hyvin pohjoismaisten yliopistojärjestöjen parissa.

Oman alansa, suomen kielen käyttöön liittyvän ammatillisen osaamisensa hän on auliisti tuonut yliopistolaisten käyttöön muun muassa YLL:n toiminnassa. Mirkka on tunnettu myös Opettaja-lehden pakinoistaan ja muista asiantuntevista kirjoituksistaan. Mirkan taidot edunvalvonnallisissa asioissa ovat saaneet kiitosta ja tulleet huomatuksi myös muiden järjestöjen ja luottamusmiesaktiivien keskuudessa.

Mirkan kolme neuvoa uudelle luottamusmiehelle ovat: ”Verkostoidu, verkostoidu, verkostoidu!”

Yliopistojen opetusalan liitto YLL on Opetusalan ammattijärjestö OAJ:hin kuuluva yliopistojen opettajien, tutkijoiden ja asiantuntijatehtävissä toimivien jäsenliitto. 

Lisätietoja:

Mirkka Ali-Laurila, lehtori ÅA, puh. 0400 963 453
Seppo Sainio, puheenjohtaja YLL, puh. 040 86 55 479

Kuva: Heikki Pölönen / OAJ