Syysvaltuustotilitys

OAJ:n valtuuston kokous oli opettavainen kokemus ensikertalaisen silmin.

Iso sali, paljon ihmisiä, muutamia tuttuja kasvoja siellä täällä. Paikalla oli 150 valtuutetun lisäksi OAJ:n hallitus ja toimiston väkeä, ja kaikilla tietenkin kokoussalissa oma paikkansa lasikaton alla. Ainakaan vielä liikkuminen ei ollut valtuuston kokouksille leimallinen piirre, vaikka valtuuston kokouksen lopussa ehdotettiin pilke silmäkulmassa liikunnallisempia käytäntöjä kokouksen toimintatavaksi. Ehkäpä syynä on se, että monesta muustakin kuin minusta istuminen tuntuu täydeltä työltä. Kolmipäiväinen valtuuston kokous sisälsi paljon istumista, ja siksikin aktiivisten yhdistystoimijoiden arvostukseni vahvistui entisestään. Yhteisen opettajuuden tavoittelu ei tapahdu itsestään, ilman panostuksia, vaan vaatii paitsi istumista, myös keskusteluja, asioihin tutustumista, erilaisten mielipiteiden kuuntelemista ja yhteisen näkemyksen etsimistä.

Ensikertalaisena vihkiydyin myös kokoustamisen nykyaikaisiin digitaalisiin työkaluihin. OAJ:n jäsensivuilta löytyivät esityslista ja lukuisat tekstit, jotka pohjustivat päätettäviä asioita. OAJ:n kokoushallintajärjestelmä toimi hyvin, kunhan senkin hahmotti. Kokouksen aikana esityksistä keskusteltiin niin sähköpostitse kuin Facebookissa. Ja kokouksen aikana meitä OAJ:n toimijoita koulutettiin myös sosiaalisen median käyttöön. Tutummiksi tulivat Facebook, OAJ:n internetsivut Thinklink-toimintoineen, Twitter ja Instagram. Samalla ymmärsi, miten tärkeä merkitys viestinnällä on ammattijärjestölle. Oikeaa tietoa järjestön kannoista ja niiden taustoista saa parhaiten seuraamalla järjestön omaa viestintää eri kanavissa.

Esityslistan päätösasiat olivat auki jopa muutaman päivän ajan. Edunvalvonta-asioita sekä OAJ:n hallitukselle osoitettuja ponsia käsiteltiin valiokunnissa. Tässä yhteydessä käytiin vakavia ja tärkeitä keskusteluita järjestön tavoitteista. Samalla sai kuulla kaikesta, mitä Suomen koulutuskentällä parhaillaan tapahtuu eri koulutussektoreilla: leikkaukset koskettavat kaikkia.

OAJ:n toimintasuunnitelmaan valtuusto määritteli OAJ:n tavoitteeksi sen, että maahan perustetaan parlamentaarinen koulutusfoorumi kehittämään kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen tulevaisuutta. Sen osana tulee tehdä yli hallituskausien yltävä valtakunnallisen toimintaohjelma korkeakoulutusjärjestelmän kehittämiseksi. Rakenteellisen kehittämisen rauhoittaminen voisi tuoda yliopistolaisille kaivattua työrauhaa ja toivottavasti pitkäjänteisyyttä rahoitukseen.

Kokouksen osallistujalle esityslistan ja muiden tekstien sanomiset kiinnittyvät ihmisiin, esityksiin ja puheisiin. Tutut kasvot saivat paikat salissa, hahmottuivat eri kokousrooleihin, taustoihin ja valiokuntiin, valtakuvioihin. Se, mitä tapahtuu ns. näyttämöllä, on tietenkin vain yksi osa kokonaisuutta. Takahuoneissa tuli esille näkemyksiä siitä, mistä on tietoa ja mistä ei, mikä mitäkin vallankäyttäjää motivoi, mikä on kenenkin ”suuri suunnitelma”, miten tavoitteisiin pyritään, missä kohdin on erimielisyyksiä ja miten yhteistyöllä voidaan asioihin vaikuttaa. Lukutaidon kehittäjänä kokemus oli antoisa.

Loppuvaiheessa äänestimme sääntöasioista ja siitä, jatkaako OAJ:n valtuustossa 150 vai 100 valtuutettua. Uuteen, 100 hengen valtuustoon siirtyminen olisi vaatinut määräenemmistöä, jota päätös ei saanut taakseen. Vaikka ylliläisenä 100 hengen valtuuston puolesta äänestinkin, en ole pahoillani siitä, että valtuusto jatkaa näin suurena. OAJ:n valtuusto jatkaa vahvasti edustuksellisena joukkona, jossa on toimijoita ympäri maata, vaikka koko ajan Suomessa asutus siirtyykin kohti Etelä-Suomea.

Heli Katajamäki

YLL:n varavaltuutettu, OAJ Pohjanmaan YLL-jaoston pj.
Lehtori, Kielipalvelut, Vaasan yliopisto

OAJ:n valtuusto kokoontui Akavatalossa Helsingissä 15.–17.11.2016

Kuva: Heikki Pölönen / OAJ