Kilpailukykysopimuksen vaikutukset yliopistolaisten työhön

Neuvotteluissa kilpailukykysopimuksen soveltamisesta saavutettiin yliopistojen osalta neuvottelutulos 3.6.2016. JUKOn yliopistoneuvottelukunta hyväksyi neuvottelutuloksen 8.6.2016. Sopimuksen voimaantulo vaatii vielä JUKOn hallituksen vahvistamisen 14.6.

Neuvottelujen kohteena oli ensisijaisesti maan hallituksen edellyttämä 24 tunnin vuosittaisen työajan lisääminen ja kohdentaminen.

Muun henkilöstön työaikaa lisätään 6 min päivässä ja 30 min viikossa (= 24 t vuodessa).

Opetus- ja tutkimushenkilöstön vuosittainen kokonaistyöaika nousee 24 tuntia ja on jatkossa 1624 tuntia. Jatkossa kontaktiopetuksen enimmäismäärä on 396 tuntia (nyt 392) ja 455 tuntia (nyt 448) lukuvuodessa. Professorien osalta opetuksen enimmäismäärä on jatkossa 142 tuntia (nyt 140). Muutosten voimaantulon tarkasta ajankohdasta ilmoitetaan erikseen.

Työehtosopimukseen lisätään mahdollisuus sopia paikallisesti palkkojen tai muiden rahallisten etuuksien alentamisesta, mikäli yliopiston toiminta ja yliopistolain mukaisten tehtävien hoito vaarantuvat taloudellisen tilanteen vuoksi ja työpaikkojen säilyminen on uhattuna. Sopimus voisi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa. Tällaisen sopimuksen voimassaoloaikana työnantaja ei saa irtisanoa eikä lomauttaa työntekijöitä. Koko työehtosopimuksen tai sen oleellisen osan kuten työajan määräyksistä ei voi edelleenkään sopia toisin.

Sopimuksen mukaisesti mm. seuraavat työmarkkinajärjestöjen työryhmät jatkavat toimintaansa: palkkausjärjestelmän kehittämistyöryhmä, työaikatyöryhmä, yhteistoiminta- ja työsuojelun yhteistoimintatyöryhmä.

Julkisuudessa mainitut lomarahaleikkaukset koskevat ainoastaan julkista sektoria. Ne eivät koske yliopistolaisia, jotka ovat osa yksityistä sektoria.

Työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 asti. Palkkaan ei tänä aikana tule yleiskorotuksia.