Terveiset kevätvaltuustosta!

YLL:n edustajina oli Akavatalossa pidetyssä kolmen päivän kokouksessa 11.–13.5.2016 valtuustoryhmän puheenjohtaja Erja Kosonen ja varajäsenet Karita Katto ja Hans-Joachim Schulze.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen valotti avauspuheenvuorossaan ajankohtaisia asioita. Kilpailukykyneuvottelut (KIKY) ovat vielä täysin kesken. Neuvottelut jatkuvat viime hetkiin saakka.

OAJ:n jäsenmäärä on noussut tasaisesti. Keskusjärjestöistä AKAVA on noussut STTK:n ohi toiseksi suurimmaksi keskusjärjestöksi sen jälkeen, kun poliisit liittyivät Akavaan. Oma julkisalan Koulutettujen Neuvottelujärjestö JUKO on suurin toimija työmarkkinakentällä. Se edustaa eri sopimusaloilla yhteensä yli puolta miljoonaa palkansaajaa.

Pääministeri Juha Sipilä toi valtuustolle valtiovallan tervehdyksen. Keskeinen sisältö onkin jo uutisoitu, kärkihankkeet ja digitalisointi ovat tulleet jo tutuiksi. Savonlinnan OKL:n lakkauttamispäätös oli ollut hallitukselle yllätys varsinkin, kun hallitus oli luvannut 2 milj. tuen jatkumisen neljän seuraavan vuoden aikana. Lisäselvityksiä odotetaan lähipäivinä.

Eri opettajaryhmien keskinäinen yhteys opettajuuden puolesta tuli ilahduttavasti ilmi ajankohtaisten edunvalvonta-asioiden kohdalla. Valtuustoryhmämme keskusteluissa esiin nousseita asioita tuli ponsiesityksinä ja puheenvuoroina eri opetussektoreilta, joten meidän tehtävämme oli aktiivisesti kannattaa esitettyjä ponsia, jotka valtuusto myös hyväksyi.

Ammattikorkeakoulun edustaja esitti ponnen, jossa duaalimallin mukaisten kieliopintojen jatkuminen taataan yhdistetyssä kielikeskuksessa. Lähtökohdat kielenopetukselle ovat erilaiset. Yliopistoissa korostetaan tutkimusta ja tieteellisen kielen osaamista. Ammattikorkeakoulujen kielenopetus on ammattiaineen opetusta ja tavoitteena on kehittää elinkeinoelämän osaamista.

Verkko-opetuksen huolestuttava lisääntyminen opettajajohtoisen kontaktiopetuksen kustannuksella kirvoitti meitäkin koskevia ponsia useampiakin.

Järjestörakenneuudistuksesta meitä kiinnostava yksityiskohta on se, että normaalikoulujen opettajat jatkavat yleissivistävän opetuksen edunvalvonnassa. YLL:n yhdistysten toimintaan rakenneuudistus ei välttämättä tuo kovinkaan paljon uutta. YLL:n etu on kuitenkin tehdä entistä enemmän yhteistyötä OAJ:n muiden jäsenryhmien kanssa. Korkeakoulusektorilla löytyy paljon keskusteltavaa ja yhteisiä edunvalvonta-asioita ammattikorkeakoulujen henkilöstön sekä opiskelijajärjestö SOOL:n kanssa.

Peruskorjattu Akava-talo tarjosi hyvät puitteet valtuuston kokoontumiselle. Valtuutetuilla oli mahdollisuus tutustua OAJ:n toimiston valoisiin ja avariin tiloihin.

Erja Kosonen (Jyväskylän yliopisto)
Hans-Joachim Schulze (Aalto-yliopisto)
Karita Katto (Tampereen yliopisto)