Yliopistot kehittämään opettajankoulutusta

OAJ on tehnyt hartiavoimin töitä, jotta opettajankoulutuksen valtakunnallinen kehittäminen saisi tuulta purjeisiin. Taivaanrannassa näkyy jo jotain, sillä opettajankoulutuksen kehittämisohjelma on kirjattu uuden hallituksen ohjelmaan. Opetusministeriö on myös asettunut tukemaan OAJ:n aloitetta perustaa ohjelmaa koordinoimaan laajapohjainen toimielin, kenties neuvottelukunta.

Mainitut tavoitteet eivät voi toteutua ilman yliopistojen vahvaa sitoutumista kehittämistyöhön. Tämä koskee yliopistolaisia korkeimmasta johdosta aina opettajia kouluttavaan henkilöstöön. Kyse on varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä ja ammatillisesta koulutuksesta, joten mukaan tulee saada yliopistojen lisäksi ammatilliset opettajakorkeat, työnantajat ja koulutuksen järjestäjät sekä ennen kaikkea OAJ ja SOOL. Vuorovaikutus näiden tahojen välillä on välttämätöntä.

On tärkeää ymmärtää, että oppiminen muuttuu jatkuvasti ja opettajat tarvitsevat vuosittaista osaamisen päivittämistä. Kehittämistyössä pitää luoda selkeä peruskoulutuksen kokonaisuus, jota säännöllinen osaamisen kehittäminen täydentää. Kukaan ei voi sanoa, että olen opettajana ”valmis”.

Yliopistojen strategiat opettajankoulutuksen suhteen vaihtelevat, samoin resurssit. Emme voi valitettavasti enää sanoa, että jokaisesta yliopistosta valmistuu tasalaatuista opettajaporukkaa. Esimerkiksi monikulttuurisuustaidot on jossain yliopistossa osana pakollisia opintoja, toisissa niitä ei opeteta lainkaan. Tutkitusti myös tietotekniikan käyttö opetuksen apuna opitaan hyvin kirjavasti. Harjoittelun laajuuden suuret vaihtelut saavat paljon kritiikkiä opiskelijoilta. Esimerkkejä olisi muitakin.

OAJ:n tavoitteena on, että nyt alkavalla kehittämisohjelmalla varmistetaan opettajankoulutuksen laatu ja sisältö, oikea mitoitus, riittävät resurssit, laadukas harjoittelu, täydennyskoulutus sekä alueellinen kattavuus eri puolella Suomea. Oikea mitoitus tarkoittaa sitä, ettei opetusalan työttömyyden kasvaessa kouluteta liikaa minkään alan opettajia, vaan koulutusmäärät ainakin pyritään mitoittamaan tarvetta vastaavasti.

Oppimisen, työelämän ja ympäröivän yhteiskunnan muutos asettaa paljon paineita opettajuuden muutokselle. Opettajankoulutuksen jatkuva kehittäminen tukisi opettajia vaativassa työssä.

Heljä Misukka
Koulutusjohtaja, OAJ