Toimintakulttuurin arviointi on tarpeen

Lue artikkeli kokonaisuudessaan tästä tai siirry Acatiimin verkkoversioon

Pääkirjoitus 4/2015

Toimintakulttuurin arviointi on tarpeen

Kulttuuri määrittää tapaa, jolla toimimme tietyssä ympäristössä. Samalla tapamme toimia jättää jälkiä oman aikansa kulttuuriin. Esimerkiksi suomalaiseen nimistöön on taltioitunut muinaisia toimintaympäristöjä kuten Virta, Lahti, Niemi, Aho. Saksankielisessä kulttuurissa nimet taas tyypillisesti kuvaavat ammattia, eli itse toimintaa: Müller, Schmidt, Meyer, Becker, Schäfer, Fischer, Bauer. Lisättäköön tähän vielä humboldtilaisuus.

Kulttuuri muuttuu esimerkiksi teknologian kehittymisen myötä, mutta kulttuuria myös muutetaan tietoisesti. Yliopistouudistuksessa yliopistoille annettu itsenäisyys toi mukanaan mahdollisuuden tarkastella uudelleen omaa toimintakulttuuria lainsäädännön rajoissa. Muutoksen tavoitteet kuitenkin määritellään yliopistolaissa. Niihin kuuluvat vapaan tutkimuksen ja sivistyksen edistäminen sekä entistä laadukkaamman koulutuksen tarjoaminen.

Toimintakulttuurin muutoksen tulee palvella yliopiston perustehtävien toteuttamista. Kulttuurinmuutosta tulee arvioida työhyvinvointiin liittyvien kysymysten ohella myös näistä näkökulmista.

Yliopistojen toimintakulttuurin muutos on ollut dramaattisempi kuin moni osasi ennalta odottaa. Organisaatiorakenteen jatkuva kehittäminen on seuraus dynaamisesta johtamisesta, mutta se on henkilöstölle kuluttavaa. Myös huoli oman työpaikan säilymisestä on kasvanut.. Tuotannollis-taloudelliset yt-neuvottelut ovat tulleet tutuiksi. Välillä on vaikuttanut siltä, että on ammuttu tykillä kärpästä. Toisaalla taas isojakin yt-kierroksia on käyty ilman irtisanomisia.

Muut toimintakulttuurin muutokset koskevat ainakin päätöksentekojärjestelmää ja rekrytointeja. Päätöksenteon keskittäminen on merkinnyt päätöksentekovallan siirtämistä henkilöstöltä johdolle. Tällä on sekä ennakoituja että ennakoimattomia vaikutuksia yhteisön elämään. Tällaisten muutosten yhteydessä henkilöstölle lähtee myös monenlaisia (sanattomia) viestejä henkilöstön uudesta asemasta organisaatiossa.

Muutoksen vastustajien motiivit voidaan aina kuitata muutosvastarinnalla. Jatkuvat muutokset ärsyttävät ja kuormittavat. Muutoksia vastustetaan myös moraalisista syistä. Niiden koetaan heijastelevan uusliberalistisia ideologioita. Näkemykset sijoittuvat akseleille, joiden päissä ovat kollegiaalisuus ja managerialismi, Humboldt vastaan yritysyliopisto. Keskustelu on tärkeää ja kysymykset ovat hyviä.

Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään muutosvastarinnasta tai asenteista muutokseen. Henkilöstöltä on poistettu valtaa nopeassa tahdissa yliopistouudistuksen jälkeen. Tendenssi kulkee läpi yliopistojen niiden kaikilla tasoilla. Olisikohan jo tullut aika pysähtyä arvioimaan tehtyjä muutoksia yliopistojen perustehtävien ja työhyvinvoinnin näkökulmasta?

Toimintakulttuurin muutoksella on liittymäkohta koulutustehtäväänkin. Koulutuksessa välitetyt sisällöt ja arvot ovat uskottavia niin kauan, kuin ne ovat linjassa yhteisön oman toimintakulttuurin kanssa.

Yliopistolain velvoittamina kasvatamme opiskelijoita palvelemaan ihmiskuntaa. Laki ei määrittele tämän kasvatustehtävän sisältöä. Lakiteksti kuitenkin kuvaa yliopistojen ja yritysten välillä eroa. Yrityksillä ei ole samanlaista sivistyksellistä kasvatus- ja palvelutehtävää. Niillä ei myöskään ole samanlaista perinnettä toimia demokratian ja aktiivisen kansalaisuuden edistämiseksi.