Halu puuttua rakenteisiin ei Suomessa lopu koskaan

Kommentti tutkimus- ja innovaationeuvoston politiikkalinjauksiin

Tutkimus- ja innovaationeuvoston politiikkalinjaus on tiiviisti kirjoitettu huolenilmaus ja luettelo toimenpide-ehdotuksia tilanteessa, jossa Suomen kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kestävyyden haasteet ovat mittavia.

Seuraavassa suppea epätieteellinen otos t&i-neuvoston Suomen innovaatiojärjestelmästä tekemästä SWOTista (raportin sivu 11):

Vahvuus: julkisten ja yksityisten toimijoiden kumppanuus, yritysten vilkas yhteistyö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Heikkous: vanhoista rakenteista pidetään kiinni, luopumisosaaminen vähäistä.

Mahdollisuus: valinnat ja priorisointi, voimavarojen kokoaminen ja uudelleenkohdentaminen.

Uhka: sulkeutuneisuus – ei tartuta kansainvälisen yhteistyön avauksiin, yhteiskunnan avoimuus ei lisäänny.

Lääkkeeksi t&i-neuvosto tarjoaa esimerkiksi koulutuksen ja tutkimuksen laadun nostamista. Keskeinen toimenpide-ehdotus on korkeakoulujärjestelmän radikaali uudistaminen.

Päättäjillämme on edelleen valtava tahtotila reformien jatkamiseen. Nyt jo on pääteltävissä, että rakenteet eivät koskaan tule valmiiksi. Meidän tehtävämme on reformoida, sillä maailma muuttuu aina rakenteitamme nopeammin. Yhteistyö rakenteiden rajojen yli ei ole vahvuutemme.

Jos kaikkea tätä lähdetään tekemään ja korkeakoulujen duaalimallia purkamaan, täytyy vakavasti myös arvioida, miten se vaikuttaa uudistukset toteuttavan henkilöstön perustehtävien hoitamiseen. Varteenotettavia perusteita duaalin purkamiselle ei tähän mennessä ole kuultu.

Parasta olisi toteuttaa vähemmän reformeja kerrallaan. Nyt on uudistettu yliopistojen osalta organisaatiot, rahoitusmalli, tutkintorakenteita, opintopolut ja demokratia. Profilointia on jo alettu tekemään duaalimallin pohjalta.

Edettäisiinkö kuitenkin askel kerrallaan ja arvioitaisiin tehtyjen uudistusten vaikutukset ennen seuraavaa täysmylläystä?