Muutospaineita yliopistoissa

OAJ:n Yliopistopäivät Långvikissa Kirkkonummella 14.-15.11.2014

Arvoisat yliopistolaiset, arvoisat kutsuvieraat, arvoisat puhujat, arvoisat YLL:n ja OAJ:n jäsenet – lämpimästi tervetuloa vuoden 2014 Yliopistopäiville!

OAJ on järjestänyt vuosittaiset Korkeakoulupäivät, sittemmin Yliopistopäivät, jo 1980-luvulta alkaen. Päiviin on perinteisesti kuulunut korkean profiilin ohjelma, yliopistosektorin ajankohtaisista asioista ja tulevaisuudennäkymistä keskustelu.

Kaikkea ajankohtaista emme voi näillä päivillä tarjota, vaikka osallistujat kyllä osaisivat meitä suurissakin ratkaisuissa opastaa – kertoa, mitä suurista linjapäätöksistä seuraa arkipäivän työlle, miten ne vaikuttavat yliopiston perustehtävien hoitamiseen laadukkaasti.

Paneutumista vaativia asioita on tarjolla yllin kyllin: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan linjaukset tuleville 5 vuodelle, keskustelu duaalimallista, lukukausimaksujen käyttöönotto, koulutuksen laadun takaaminen ja kehittäminen resurssien huvetessa.

Lista on todella pitkä. On hyvä että olemme järjestäytyneet, ja että näkemyksiämme edistetään. Kiitos siitä OAJ ja JUKO.

Päivän ohjelma sisältää valikoiman aiheita, jotka luotaavat meitä yliopistojen ja yliopistotyön tulevaisuuteen. Puhujina on auktoriteetteja, vaikuttajia ja asiantuntijoita. Me kuulijoina olevat kuitenkin teemme sen työn, mistä tänään puhutaan. Tästä haluamme muistuttaa – ja joudumme jatkuvasti muistuttamaan. On hämmentävää, että tämä asia – henkilöstön näkökulma – jatkuvasti unohtuu tai halutaan aktiivisesti unohtaa päätöksenteon valmisteluissa. Ilmeisesti henkilöstön näkökulma koetaan jonkinlaiseksi pakkopullaksi, jota pureskellaan, jos se suuhun työnnetään. Ei nähdä, että henkilöstöllä olisi arvokasta tietoa ja kokemusta päätöksenteon vaikutuksista yliopistojen perustehtävien toteuttamiseen.

Yliopistolaisilla on keskimäärin hyvin voimakas sitoutumisen aste omaan työhönsä ja sitä kautta voimakas ammatti-identiteetti. Monilla identiteettiin kuuluu opettajuus tai laajemmin koulutuksen parissa työskentely. Keskeinen osa yliopistolaisen identiteettiä on tutkijuus. Lisäksi identiteettiin kuuluu asiantuntijana toimimista, vapautta, oman työn johtamista, avoimuutta, osallistumista.

Mutta identiteetit ovat myös jatkuvassa muutoksen tilassa. Muutospaineet korkeakoulusektorilla voivat heijastua identiteettiimme työn vaateiden monipuolistuessa. Meidän tulee kehittyä ja oppia lisää. Toisaalta rankka muutostahti voi myös kirkastaa ydintehtävää, ja se saakin meidät panostamaan entistä enemmän asiantuntijuuteen jollakin osa-alueella, esimerkiksi ohjaustilanteiden kehittämisessä, oppimisympäristöjen kehittämisessä tai tutkimuksellisella erityisalalla. Emme myöskään halua unohtaa taideyliopistojen opetustehtävää ja taiteellisen työn merkitystä ja tämän työn haasteita. Entä kuinka tälle kentälle näyttäytyvät yliopistolaitoksen suuret haasteet kuten Suomen kilpailuedun parantaminen? Kuka tunnistaa taideyliopistojen kärkialueet ja tekee päätöksen ns. poisvalinnoista?

Yliopistojen muutosvaateet voivat heijastua ja niiden pitää heijastua myös omaan järjestöömme. Haastankin teidät kaikki miettimään tämän päivän ja illan aikana omaa ammatillista identiteettiänne: mitä yliopistolaisuus on nyt ja mitä se on tulevaisuudessa? Miten kehitämme järjestöämme näyttäytymään jäsenille helposti tunnistettavana, meidän näköisenämme toimijana ja vaikuttajana?

Tänään meitä haastetaan tulevaisuudella, rohkealla ajattelulla, yliopistojen vanhoja työtapoja kyseenalaistamalla. Puheenvuorot ovat lyhyitä. Kuulemme äärimmäisiä kiteytyksiä, olemme asioiden ytimessä. Supiskaa penkissä, esittäkää kysymyksiä ja mielipiteitä. Puhujamme ovat toivottavasti henkisesti valmistautuneet yllättäviinkin kysymyksiin ja haastoihin. Punnitkaa saamianne vastauksia ja haastakaa puhujia nyt ja jatkossa. Se on yliopistolaisuutta ja yliopistojen kehittämistä edistävää debatointia.

Myöhemmin iltapäivällä meiltä kysytään, miten yliopistojen opetushenkilöstö jaksaa. Päivän kysymyksistä se on ehkä se kaikkein ajankohtaisin.

Huominen päivä sisältää erityisen miellyttäviä yllätyksiä. Olemme liittomme edunvalvonnan lähteillä ja kuulemme YLL:n kunniapuheenjohtaja Pentti Pesoselta kuinka nykytilanteeseen on edunvalvonnan näkökulmasta tultu. Intensiivinen kaksipäiväinen rupeamamme päätetään varmasti tervetulleisiin näkemyksiin siitä, kuinka suojelemme arvokkaita aivojamme työn jatkuvien muutosten meitä haastaessa.

Osallistukaa siis täysin sydämin, nautitaan päivistä ja toistemme seurasta!