ORDFÖRANDENS SPALT

KALENDER

fre 5.5.2017 kl. 10
Styrelsen

fre 5.5.2017 kl. 13
Förbundsmöte

ons–fre 10.12.5.2017
OAJ:s fullmäktigeförsamling

tofre 11.–12.5.2017
JUKO hufvudförtroendemännens samarbetskurs